7 november 2017

‘One Mile a Day’ maakt kinderen fitter en gelukkiger

 

Uit een onderzoek bij 550 leerlingen uit het basisonderwijs blijkt dat kinderen die elke dag 1 mijl (1.609 meter) lopen of wandelen fitter én gelukkiger zijn. Via het project ‘One Mile a Day’ doorbreken leerlingen het in de klas zitten met een dagelijkse bewegingsactiviteit. De resultaten zijn veelbelovend. Niet alleen de fysieke fitheid van de kinderen stijgt, ze zijn ook gelukkiger en hun zelfwaardering gaat erop vooruit. Sinds dit schooljaar stimuleert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits scholen om werk te maken van bewegingstussendoortjes doorheen de dag. Hiervoor lanceerde ze de campagne ‘Hoog tijd voor geZONtijd’. Het doel is dat leerlingen van de basisscholen elke dag minstens één kwartier bewegen. Al meer dan 300 scholen doen aan de campagne mee.

Vorig schooljaar werd ‘One Mile a Day’ gelanceerd om de lange inactieve blokken op school te doorbreken met een korte, dagelijkse bewegingsactiviteit met de volledige klas. De kinderen van de lagere school gaan samen met hun leerkracht 1 mijl, 1.609 meter, lopen of wandelen. Nadien wordt de klasactiviteit hervat. Om de impact hiervan in kaart te brengen, voerde de onderzoeksgroep ‘Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorische Revalidatie’ van de KU Leuven op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een onderzoek uit bij 7 Vlaamse basisscholen. Hieraan namen 550 leerlingen tussen 6 en 12 jaar deel. Niet alleen de leerkrachten maar ook de kinderen en de ouders werden bevraagd. Er werd gemeten bij de start van het project, na 3 maanden en er volgde een eindmeting na 6 maanden.

Uit een vragenlijst die vooraf door de ouders werd ingevuld, blijkt dat 1 op de 4 van alle leerlingen maximum 2 uren per week buitenschools beweegt. 6 op de 10 leerlingen haalt de bewegingsnorm van 60 minuten per dag niet. 

Uit het onderzoek blijkt dat door deelname aan ‘One Mile a Day’ de fysieke fitheid van de leerlingen na 6 maanden is gestegen en ze de afstand op één mijl sneller afleggen. De fitheid stijgt vooral vanaf 3 maanden. Er werd ook vastgesteld dat er tegelijk een positief effect is op het algemene mentale welbevinden van de kinderen. Ouders rapporteren een duidelijke daling van emotionele problemen, een grotere aandacht en minder problemen met leeftijdsgenoten. Bij kinderen die bij de start van ‘One Mile a Day’ laag scoorden op globale zelfwaardering wordt er na 6 maanden een grote vooruitgang vastgesteld. Het zelfwaarde-gevoel van de jongeren stijgt. Zo zijn ze meer tevreden over zichzelf, hun gedrag en hun fysieke verschijning. De positieve effecten zijn het grootst bij kinderen die hier het meest nood aan hebben.

Probeer eens een bewegingstussendoortje: Bewegen naar de zon!

Om ervoor te zorgen dat elke leerling de positieve effecten van bewegen ervaart, lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de campagne ‘Bewegen naar de zon’. De 450.000 leerlingen van het basisonderwijs worden uitgedaagd en aangemoedigd door Tia Hellebaut, Marc Herremans, Sven Nys, Ann Wauters en Sien Wynants van Ketnet om samen op 1 jaar tijd de afstand tot de zon af te leggen: 150 miljoen kilometer, de ‘Zontijd’. Dit is de tijd die scholen buiten de lestijden lichamelijke opvoeding in extra beweging investeren. Als elke leerling dagelijks tijdens de lesuren een kwartier meer beweegt, dan halen ze samen die afstand. Momenteel doen al meer dan 300 basisscholen verspreid over Vlaanderen mee. Op de website www.bewegennaardezon.be vinden scholen praktische tips en informatie op maat om van elke school een gezonde school te maken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Zes op de tien kinderen in het lager onderwijs hebben geen goede basisconditie en halen de bewegingsnorm van een uur per dag niet. Uit het onderzoek ‘One Mile A Day’ blijkt dat als een school kiest voor bewegingstussendoortjes kinderen niet alleen fitter worden, maar vooral ook gelukkiger zijn en hun zelfwaardering stijgt. Vandaar de oproep naar elke school om zich in te schrijven op de website bewegennaardezon.be en actief deel te nemen aan ‘Zontijd’. Een kwartiertje per dag extra bewegen tijdens de lesuren, maakt wel degelijk een verschil voor leerling en leerkracht.”

Meer info.

Het onderzoeksrapport kan u in bijlage vinden.

 

http://www.onemileaday.be/

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream