13 juni 2018

“En dat terwijl de arbeidsmarkt net technici nodig heeft”

 

Hasselt. “Leerlingen uit het beroepsonderwijs die een technisch specialisatiejaar volgen, krijgen in de modernisering van het secundair onderwijs geen volwaardig diploma middelbaar meer”, zeggen de directeurs van de katholieke nijverheidsscholen. “Nu levert dat extra jaar wel een diploma van niveau vier op. Wat is het gevolg? Ze gaan zich niet meer specialiseren. Terwijl de arbeidsmarkt toch net technici nodig heeft.”

Over de modernisering van het secundair is al in januari 2017 een akkoord gesloten. Toen werd aangekondigd dat de discussie over de specialisatiejaren voor later zou zijn. “Maar het was voor ons toen onduidelijk hoe die hervorming in de praktijk precies in elkaar zat”, zegt Michel Cardinaels van nijverheidsschool TISM in Bree. “Vorige donderdag kregen we de lessenpakketten te zien. We zijn steil achterover gevallen.”

Hij is niet de enige die aan de alarmbel trekt. Ook Erik Vranken (Spectrumcollege bovenbouw VTI in Beringen), Marc Desmet (Wico Campus TIO in Overpelt), Jo Buekers (de Helix in Maasmechelen) en Luc Evens (Cardinaels' opvolger in TISM) zijn geschrokken. “Ook in andere provincies zijn ze wakker geschoten. Minister van Onderwijs Hilde Crevits gaat nog veel van ons horen.”

Modernisering

De modernisering voorziet dat je na je zesde jaar BSO een extra jaar algemene vorming kan volgen. Dan krijg je wél je middelbaar diploma van niveau 4, hetzelfde als wat leerlingen nu krijgen na een technisch specialisatiejaar. “Zeer vreemd, dat je voor algemene vorming wel een volwaardig diploma krijgt en voor technische vakken niet. Want wat heeft de arbeidsmarkt nodig? Technici. Vorige week bleek nog uit een studie van VDAB over schoolverlaters dat een specialisatiejaar je kansen op de arbeidsmarkt erg verhoogt. In dat zevende jaar krijg je net zeer veel praktijk: auto-elektriciteit, fotolassen, pijpfitting, dakwerken, industriële elektronica, stofferen,... dat zijn allemaal specialisatiejaren. De jongeren die bij ons zo afstuderen in die zevende jaren zijn zeer gegeerd.”

Solliciteren

Voor de directeurs is de waarde van een diploma belangrijk. Want dat is wat je nodig hebt om te solliciteren, zeker bij bedrijven die nog in handen zijn van de overheid. “De Lijn, Infrabel, NMBS, bpost, allemaal vragen ze meestal mensen met een volwaardig middelbaar diploma. Dat krijg je nu nog na je specialisatie, want als je stopt na je zesde jaar krijg je alleen een getuigschrift. Dus bij deze bedrijven zouden ze dan niet meer kunnen solliciteren? In Nederland maken ze daar allemaal minder problemen van, daar worden onze leerlingen bij het leger bijvoorbeeld ingeschaald als onderwijsniveau 4. En hier zouden ze dus blijven steken op onderwijsniveau 3 . We vrezen dat jongeren dat extra jaar niet meer gaan volgen omdat hen dat ook geen beter onderwijsdiploma oplevert.”

Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kent het probleem. “Dit is een van de zaken die we op tafel zullen leggen als de modernisering van het secundair onderwijs geëvalueerd wordt. Bij het uitrollen van het decreet zullen er nog wel andere zaken opduiken die bijgestuurd moeten worden”, zegt Boeve.

Minister

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst op het bijkomende jaar voor BSO'ers die na hun middelbaar willen voortstuderen. Ze krijgen in dat specialisatiejaar algemene vakken. Een ander groot verschil met nu is dat er ook beroepskwalificaties - en dus niet alleen onderwijskwalificaties - ingevoerd worden. Een specialisatiejaar zal weliswaar maar onderwijskwalificatie 3 opleveren, maar wel een beroepskwalificatie van niveau 4.

“Dit toont onze waardering voor de arbeidsmarktgerichte studierichtingen”, zegt de minister die eraan toevoegt dat de modernisering van het onderwijs net duidelijkheid schept over de schoolloopbaan. Leerlingen moeten meteen weten of een opleiding bestemd is voor de arbeidsmarkt of voor het voortstuderen.

Liliana CASAGRANDE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream