11 januari 2019

“Het wordt tijd dat naar onze bezorgdheid geluisterd wordt”

 

Met een open brief in De Standaard, gericht aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), oogstte Caroline Van Nieuwenhuyse donderdag heel wat bijval. Ze klaagt de gebrekkige ondersteuning voor onderwijzend personeel aan.

Caroline Van Nieuwenhuyse (35) werkte de afgelopen vijftien jaar bij verschillende scholen in Sint-Niklaas. Momenteel is ze directrice in de lagere school van Heilige Familie. “Daar ben ik zelf ook naar school gegaan en heb ik stage gelopen. Ook toen al moesten stagiairs inspringen wanneer er te weinig leerkrachten waren, maar die situatie is de afgelopen jaren niet verbeterd. Dat de minister dat blijkbaar niet als een probleem ziet, was voor mij de aanleiding om mijn open brief te schrijven. Want laat me duidelijk zijn: ik heb geen kritiek op de vele scholen die roeien met de riemen die ze hebben, wel op het overkoepelende beleid.”

In haar brief kaart ze onder meer de gebrekkige en versnipperde ondersteuning voor leerkrachten en directies aan. Haar schrijven kon op heel wat bijval rekenen bij collega's. “Ze vinden het goed dat het probleem benoemd wordt en ze hopen dat er eindelijk naar de bezorgdheden geluisterd wordt. Er is echter ook moedeloosheid, want er zijn al zo lang klachten, zelfs van voor de hervorming met het M-decreet. Zowel ik als collega's zijn dan ook ontgoocheld door het antwoord van de minister, die een oplijsting geeft van de al genomen maatregelen en aangeeft zo veel als mogelijk te doen met de beschikbare middelen.”

Veel vakantie

Er zijn ook negatieve reacties. “De opmerking dat we veel vakantie krijgen, keert altijd terug. Toch mag niet onderschat worden hoe zwaar het is om les te geven, zeker in het basisonderwijs van vandaag. Ik heb al verschillende functies bij verschillende scholen uitgeoefend en overal hoor ik die bedenkingen. We steken onze nek uit, maar de meest veelzijdige leerkrachten vallen uit. Die lege plaatsen opvangen met stagiaires is geen oplossing.”

Mattias Goossens

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream