10 oktober 2018

1.200 leerkrachten te kort

 

Nooit waren er zo veel leerkrachten te kort. Eind augustus stonden er 1.246 vacatures in het onderwijs open, of dubbel zoveel als een jaar eerder. Wellicht zijn er nog veel meer, want de meeste scholen zoeken eerst zelf een leerkracht, voor ze de VDAB inschakelen.

Vooral in de grootsteden raken vacatures vaak moeilijk ingevuld. "De afgelopen tien jaar zagen we in het basisonderwijs een sterke demografische groei, en die groep schuift nu door naar het secundair. Bovendien gaat er een hele golf van leerkrachten met pensioen", zegt Nina Van den Driessche van de VDAB. "Zeker voor Frans, wiskunde en technische vakken raken jobs steeds moeilijker ingevuld." Het probleem dreigt de komende jaren nog prangender te worden. Gemiddeld zijn er tot 2024 elk jaar 6.000 extra leerkrachten nodig. Intussen daalt de instroom in de lerarenopleidingen en haakt de helft van de startende leerkrachten binnen de vijf jaar af. Doordat de economie aantrekt, vinden meer mensen met een lerarendiploma elders werk.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) ziet een oplossing in de lerarenplatforms. Dat zijn nieuwe samenwerkingsverbanden tussen scholen die in elkaars omgeving liggen. De leraren die via deze platforms worden tewerkgesteld, moeten samen voor minstens 85% ingezet worden voor vervangingen. Intussen bestaan er 329 zulke platforms. Bijna alle Vlaamse basisscholen doen eraan mee. Via het nieuwe project hebben 2.500 startende en tijdelijke leraren van 1 oktober tot eind juni volgend jaar werkzekerheid.

DIETER LIZEN

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream