29 november 2017

Aanvullend pensioen voor 1400 personeelsleden Centra voor Basiseducatie

 

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is er een akkoord over een aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de 13 Centra voor Basiseducatie. Het gaat om ruim 1.400 personeelsleden. Dat aanvullend pensioen zal het verschil dichten tussen de pensioenrechten van deze werknemers en ambtenaren.

De personeelsleden van de 13 Centra voor Basiseducatie krijgen vanaf 1 januari 2018 hetzelfde statuut als het onderwijspersoneel. Dat biedt hen verschillende voordelen, tot grote tevredenheid van het personeel en de sociale partners. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits honoreert zo een vraag die al jaren op tafel lag en drukt op die manier haar appreciatie uit voor het waardevol werk van de Centra voor Basiseducatie.

De personeelsleden dreigden op basis van afspraken in een CAO de vorige legislatuur een deel van hun pensioenrechten te verliezen omdat voorafgaande contractuele diensten niet meer in aanmerking komen voor het statutair pensioen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de voorbije weken op een oplossing aangedrongen en een voorstel voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Daarover is nu een akkoord waarbij Vlaanderen het aanvullend pensioen zal toekennen.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het werk van de ruim 1.400 personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie wordt alom gewaardeerd. Zij werken elke dag met kwetsbare groepen. Het personeel krijgt vanaf nieuwjaar een beter statuut. Het was belangrijk om ook hun aanvullend pensioen te handhaven en daar hebben we vandaag met de Vlaamse Regering een akkoord over bereikt. Ook de sociale partners hebben hun akkoord gegeven bij het voorstel en appreciëren de inspanningen van de Vlaams minister van Onderwijs en de Vlaamse Regering.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream