28 januari 2008

Arrest bepaalt dat de toepassing van de geluidsnormen voor de luchthaven van Oostende rechtsgeldig zijn

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
28 januari 2008
 
 
Arrest bepaalt dat de toepassing van de geluidsnormen voor de luchthaven van Oostende rechtsgeldig zijn
 
 
Nadat de rechtbank in eerste aanleg het Vlaams Gewest had veroordeeld tot het betalen van dwangsommen bij het overschrijden van geluidsnormen, ging het Vlaams Gewest onmiddellijk in hoger beroep. Het Hof van Beroep van Gent geeft het Vlaams Gewest nu gelijk over de volledige lijn. Minister, bevoegd voor regionale luchthavens, Hilde Crevits stelt tevreden vast dat de gebruikte parameters en de milieuvergunningsvoorwaarden door het Hof als correct worden beschouwd.
 
V.Z.W. WILOO had de veroordeling gevorderd van het Vlaams Gewest tot naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden opgelegd aan de internationale luchthaven Oostende. Het ging in het bijzonder over de maximum toegelaten geluidshoeveelheid per vliegbeweging tussen 23.00 en 06.00 uur. Bij overschrijding zou er een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk moeten betaald worden. Deze eis werd op 5 december 2007 ingewilligd door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
 
Het Vlaams Gewest tekende onmiddellijk hoger beroep aan tegen dit vonnis. Als argument werd aangehaald dat de uitspraak gesteund was op een verkeerde redenering wat betreft de berekening van de maximum toegelaten geluidshoeveelheid.
 
Het Hof van Beroep te Gent treedt thans het standpunt van het Vlaams Gewest volledig bij. Het Hof bevestigt in zijn arrest van 18 januari 2008 dat de V.Z.W. WILOO bij deze berekening een verkeerde parameter hanteert.
 
De V.Z.W. WILOO argumenteerde tevens dat de vraag van het Vlaams Gewest eind 2007 tot aanvulling van de bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden in verband met de berekeningswijze een erkenning van fout zou impliceren. Het Hof aanvaardt dit argument evenmin en sluit zich ook op dit vlak aan bij het standpunt van het Vlaams Gewest.
 
Het Hof hervormt derhalve de uitspraak in eerste aanleg volledig en wijst de vordering van de V.Z.W. WILOO af als ongegrond zodat ook de dwangsom vervalt.
 
Minister Hilde Crevits vindt de correcte naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden onder meer belangrijk uit respect voor de omgeving en in die zin biedt deze uitspraak bijkomende rechtszekerheid voor de exploitatie.
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream