2 februari 2018

Beiaardschool Jef Denyn nu ook volwaardige academie

 

Morgen vindt de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs plaats. Er is goed nieuws voor de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wordt de Beiaardschool een volwaardige academie. Dat is het gevolg van het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs. Met deze erkenning krijgt de Beiaardschool, die wereldwijd geprezen wordt, ook de plaats die ze verdient binnen het Vlaams onderwijs. Zo kan de rijke geschiedenis en traditie voortgezet worden.  

De Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn van Mechelen werd in 1922 opgericht onder impuls van de gelijknamige stadsbeiaardier. Sinds 1959 is de Beiaardschool erkend door de Vlaamse overheid en met het nieuwe decreet wordt de school nu ook een volwaardige academie. De Beiaardschool is als meest prestigieuze beiaardopleiding in de wereld uniek in het onderwijslandschap en kreeg al vier maal de titel van Culturele Ambassadeur van de Vlaamse overheid.

Vroeger was de Beiaardschool erkend en werden de lonen van de leraars betaald door de Vlaamse overheid, maar was het aantal lestijden en de omkadering beperkt. Nu het deeltijds kunstonderwijs een eigen niveaudecreet krijgt, is ook de specifieke regelgeving in verband met de Koninklijke Beiaardschool aan een update toe. Een aantal vakken worden geactualiseerd en de regelgeving over de inning van het inschrijvingsgeld en de uitbetaling van werkingsmiddelen wordt net als voor de andere academies vereenvoudigd.

Daarnaast wijzigt ook de omkadering en financiering. In een gewone academie zorgt elke bijkomende leerling voor extra omkadering. Tot op heden was dat voor de Beiaardschool niet zo. Met de update van de regelgeving wordt de beperking voor het aantal lestijden en het aantal uren omkadering voor bijvoorbeeld de directeursfunctie, geschrapt. Bovendien wordt het minimaal aantal leerlingen dat de beiaardopleiding moet inschrijven om financiering te blijven ontvangen, verlaagd naar een aantal dat overeenkomt met dat van instrumentopleidingen in andere academies.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs waait er een nieuwe wind doorheen het Deeltijds Kunstonderwijs. Ook voor de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen wijzigen er enkele zaken, zo wordt ze erkend als volwaardige academie. Dat is een goede zaak, want als meest prestigieuze beiaardopleiding in de wereld, is de school uniek in het Vlaams onderwijs. Dit nieuwe besluit laat de Koninklijke Beiaardschool toe om zijn rijke geschiedenis en traditie voort te zetten, met een steviger juridische basis en aangepast aan het kunstonderwijs van de 21ste eeuw.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream