13 september 2017

Bijna nergens geeft leerkracht minder les

 

Vlaamse leerkrachten in het secundair onderwijs zijn relatief goedbetaald, maar staan minder uren voor de klas dan hun collega's in 38 andere landen of regio's. Dat blijkt uit het jaarlijkse OESO-rapport over het onderwijs.

'Laat leerkrachten langer werken.' In het kader van besparingen werd het al eens geopperd en de laatste cijfers van de OESO geven voorstanders alleen maar extra munitie. Uit een studie over de staat van het onderwijs bij 34 OESO-leden en enkele partnerlanden blijkt immers dat Vlaamse leerkrachten een stuk minder voor de klas staan dan in de meeste landen.

Dirk Van Damme, de Vlaming die bij de OESO in Parijs het onderzoek leidt, kwam in Brussel het rapport voorstellen. Met onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) aan zijn zijde beaamde hij dat het Vlaams onderwijs over het algemeen goed scoort, maar kaartte hij meteen ook enkele pijnpunten rond de financiering aan. "De schoolloopbaan van een kind in Vlaanderen, van zijn 6 tot 18 jaar, kost de belastingbetaler gemiddeld meer dan 125.000 euro. Dat is aanzienlijk meer dan het OESO-gemiddelde van 103.000 euro", aldus Van Damme. "Onze onderwijsuitgaven stegen tussen 2008 en 2014 sneller dan het bnp. Een erg groot deel van die onderwijsuitgaven gaat naar salarissen: 87% in het basisonderwijs en 89% in het secundair onderwijs. Daardoor blijft in ons land maar zeer weinig geld over voor didactische middelen, innovatie of het onderhoud van schoolgebouwen."

De Vlaamse leerkrachten worden volgens de cijfers van Van Damme dan ook behoorlijk betaald. "In een vergelijking voor het lager secundair liggen de Vlaamse lonen hoger dan het OESO-gemiddelde. Al ligt dat vooral aan het mooie startsalaris. Door de vlakke loopbaan van de Vlaamse leraren is de loonontwikkeling wel een probleem."

De OESO-onderzoeker stond ook stil bij de 'onderwijstijd'. "Leerkrachten in het lager secundair staan in Vlaanderen 22 uur voor de klas. Dat is internationaal gezien aan de lage kant. In de vergelijking tussen de landen hebben we opgelijst hoeveel uren de leerkrachten per jaar voor de klas staan, want er zijn verschillende vakantieregelingen. Vlaanderen bengelt met zo'n 600 uur per jaar bijna onderaan de lijst."

De OESO berekende ook de loonkost per leerling. Vlaanderen eindigt daar vierde, na Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk. Luxemburg is een uitschieter op alle vlakken. Leerkrachten verdienen er meer dan dubbel zoveel als bij ons, en staan voor kleinere klasjes.

Via haar woordvoerster laat minister Crevits weten dat ze de cijfers laat analyseren. Ze wijst op het effect van een verandering in de regelgeving, waardoor de tijd die scholen besteden aan examens en deliberaties niet meer meegeteld wordt in de berekening van het aantal uren dat leerkrachten voor de klas staan. "Leraren hebben heel wat werktijd buiten de berekende onderwijstijd: ook tijdens de examens wordt er gewerkt. Daarnaast besteden leerkrachten ook vele uren aan verbeteren, voorbereiden, enzovoort. In het kader van de loopbaanonderhandelingen is een studie over de taakbelasting van leraren gevraagd. De resultaten worden volgend jaar verwacht. Er blijkt trouwens nergens een verband tussen de tijd dat een leraar voor de klas staat en de kwaliteit van onderwijs. En daar scoren we goed. Het aantal jongeren dat geen diploma secundair haalt, is gedaald van 24% in 2000 naar 14% in 2016. Liefst 73% van de jongeren behaalt zijn diploma in zes jaar tijd en 88% in acht jaar. Dat is een hoge score."

Onderwijspersoneel heeft niet te klagen volgens OESO-rapport.

Kabinet-Crevits - INGRID DE VOS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream