persbericht

8 miljoen euro voor klimaatmaatregelen hoger onderwijs 21 oktober 2016

 
8 miljoen euro voor klimaatmaatregelen hoger onderwijs
Move your mouse over image
Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits organiseert een eerste oproep aan hogescholen en universiteiten om hun bestaande gebouwen beter te isoleren en energie te besparen. De projecten die de meeste CO2-besparing per geïnvesteerde euro opleveren, komen in aanmerking voor 50% subsidie van de kosten. Minister Crevits voorziet hiervoor in 2016 in 8 miljoen euro. In de toekomst zullen gegevens over energiegebruik van scholen aan het Vlaams Energie Agentschap ter beschikking worden gesteld. Lees meer
 
 

50 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten 18 oktober 2016

 
50 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten
Move your mouse over image
De voorbije 4 maanden zijn er 50 miljoen euro subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs. Bijna 21 miljoen euro gaat naar grote bouwprojecten, nl. de dossiers op de wachtlijst. Bijna 29 miljoen euro, gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de renovatie van het bestaande verouderde schoolpatrimonium. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voert een inhaalbeweging uit om schoolgebouwen te vernieuwen. Lees meer
 
 

Minister Crevits legt eerste steen bouwproject VTI Torhout 18 oktober 2016

 
Minister Crevits legt eerste steen bouwproject VTI Torhout
Move your mouse over image
In Torhout heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de eerste steen gelegd voor nieuwe werkplaatsen, leslokalen en een speelplaats voor het VTI. De werkzaamheden kosten 5 miljoen euro. Dit project is het eerste in een reeks van bouwprojecten van de scholengroep Sint-Rembert met een totale investeringswaarde van 20 miljoen euro. Lees meer
 
 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt ‘scholenbouwronde’ door West-Vlaanderen 14 oktober 2016

 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt ‘scholenbouwronde’ door West-Vlaanderen
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits opent vandaag in West-Vlaanderen twee nieuwe scholen en legt de eerste steen voor een derde scholenbouwproject. Ze start haar ‘scholenbouwronde’ met een eerste­steenlegging in de Vrije Basisschool Sint-Jan in Rollegem-Kapelle bij Ledegem. Daarna opent ze de Gemeentelijke Basisschool De Groene Kouter in Zwevegem en de nieuwe campus ZoWe verpleegkunde in Brugge. De drie projecten vertegenwoordigen een totale investering van ruim 13 miljoen euro. Scholenbouw en -renovatie in Vlaanderen zitten momenteel op kruissnelheid. Nog nooit werd zoveel geïnvesteerd in scholenbouw en werden zoveel nieuwe scholen geopend. Lees meer
 
 

Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar 14 oktober 2016

 
Actieplan brengt cultuur en onderwijs dichter bij elkaar
Move your mouse over image
De Vlaamse Regering heeft het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Dit plan van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz mikt op een intensere en meer geïntegreerde samenwerking tussen cultuur en onderwijs. Dit schooljaar staan er enkele concrete projecten op stapel. Onder de noemer ‘‘tZalWELzijn’ gaan 56 scholen aan de slag met 7 culturele organisaties rond het thema pesten en welbevinden. Er komt ook een project waarbij kunstenaars in scholen zullen resideren. Lees meer
 
 

Twee nieuwe apps voor het onderwijs, EHBO op school in kaart gebracht 11 oktober 2016

 
Twee nieuwe apps voor het onderwijs, EHBO op school in kaart gebracht
Move your mouse over image
 Voor de allereerste keer is er een bevraging gebeurd over het aanbod van EHBO in het basis- en het secundair onderwijs. EHBO krijgt een plek in de klas bij de meerderheid van de basis- en secundaire scholen, zo blijkt. Vooral de leerkracht treedt op als instructeur. Anders dan in het basisonderwijs wordt in het secundair meer gebruik gemaakt van reanimatie­poppen en EHBO-koffers als oefen­materiaal. Dat blijkt uit de nieuwe studie van Vigez, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits streeft ernaar dat elke jongere die het secundair onderwijs verlaat een minimum aan kennis en vaardigheden heeft voor levensreddende handelingen. Twee nieuwe EHBO-apps zijn nu beschikbaar voor de scholen. Jongeren kunnen ermee aan de slag in de les, maar ook thuis. Lees meer
 
 

Minister Crevits lanceert campagne programmeren op school 10 oktober 2016

 
Minister Crevits lanceert campagne programmeren op school
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert een nieuwe campagne rond programmeren in het basis- en het secundair onderwijs. Ze doet dat in de aanloop naar de Europese Code Week van 15 tot 23 oktober. Code Festival heeft tot doel zoveel mogelijk klassen en scholen te doen starten met een programmeer­project. De scholen krijgen een starterspakket, nascholings­mogelijkheden voor leraren en leer­middelen. Er is ook aandacht voor de ‘hardware’ met een nieuwe raamovereenkomst rond betaalbare internet­voorzieningen en systeem­ondersteuning. Meer dan 190 scholen en toekomstige leraren proeven vandaag van het aanbod tijdens een inspiratiedag in Brussel. Lees meer
 
 

Een leraar raakt de eeuwigheid 5 oktober 2016

 
Een leraar raakt de eeuwigheid
Move your mouse over image
“Een leraar raakt de eeuwigheid.  Hij weet nooit waar zijn invloed zal stoppen.” Een brief aan alle leraren naar aanleiding van de Internationale Dag van de Leraar op 5 oktober #dagvandeleraar Lees meer
 
 

Modernisering toezicht voor het hoger onderwijs in Vlaanderen 30 september 2016

 
Modernisering toezicht voor het hoger onderwijs in Vlaanderen
Move your mouse over image
Na de bijsturing van het kwaliteitstoezicht op het hoger onderwijs, moderniseert minister Crevits nu ook het overheidstoezicht op de hogescholen en universiteiten. Dit is een belangrijke nieuwe stap in het terugdringen van controledruk en planlast. Het principe van verantwoording blijft hierbij overeind, maar vanaf het academiejaar 2019-2020 zal het toezicht door de overheid doelgerichter en slanker verlopen. Deze modernisering bakent scherper af wie welke zaken controleert en laat het aantal regeringscommissarissen evolueren van 7 tot 4 commissarissen met een meer coördinerende taak. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Gemeenschappelijk Referentiekader voor Onderwijskwaliteit: Mijn School is OK 20 september 2016

 
Gemeenschappelijk Referentiekader voor Onderwijskwaliteit: Mijn School is OK
Move your mouse over image
Wat is kwaliteitsvol onderwijs? Welke verwachtingen mag of moet een maatschappij koesteren ten aanzien van haar scholen? Vanaf vandaag beschikken scholen, begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie over een gemeenschappelijk kader om te bouwen aan Onderwijskwaliteit (OK) in het Nederlandstalige onderwijs. Het gaat om een kader dat de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van Onderwijskwaliteit bepaalt. Het nieuwe kader is vandaag ondertekend door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de onderwijsverstrekkers en de onderwijsinspectie. Meteen is het startsein gegeven van de campagne  ‘Mijn School is OK.’ Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - persbericht
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream