persbericht

Nieuw kader voor publiek-private samenwerking scholenbouw 16 september 2016

 
Nieuw kader voor publiek-private samenwerking scholenbouw
Move your mouse over image
Vlaanderen kiest er opnieuw voor om in samenwerking met de private sector scholen te bouwen. De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het decreet voor een nieuw DBFM investeringsprogramma definitief goedgekeurd. Er zal 200 miljoen euro worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe scholen. Het doel is met die middelen een 50-tal nieuwe scholen te bouwen, goed voor een bouwoppervlakte van 100.000 vierkante meter. Lees meer
 
 

De vloek van Plato 15 september 2016

 
De vloek van Plato
Move your mouse over image
De uitvinding van het schrift heeft meer negatieve dan positieve kanten. Het menselijk geheugen gaat erdoor achteruit en de mens verliest het vermogen om kritische discussies te voeren. Ik moest ongewild aan deze omineuze voorspelling denken die Plato Socrates in de mond legt in een van zijn beroemde filosofische dialogen, toen ik gisterenochtend de krantenkoppen las. Volgens een studie van adviesbureau Deloitte zouden zo’n 100.000 jongeren dit jaar ‘hun broek verslijten’ in een opleiding zonder toekomst. De grote boosdoeners zijn de robotisering en automatisering die maken dat honderden jobs in de nabije toekomst uit de markt gespeeld worden waardoor er een mismatch ontstaat tussen ons onderwijssysteem en de arbeidsmarkt. Lees meer
 
 

Sterk onderwijs in Vlaanderen 15 september 2016

 
Sterk onderwijs in Vlaanderen
Move your mouse over image
We mogen positief zijn over ons onderwijs, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Ze reageert daarmee op het OESO-rapport over onderwijs dat vandaag bekend is gemaakt. België bekleedt wereldwijd de derde plaats op de UNESCO-doelstelling rond toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs. Vlaanderen scoort wereldtop op het vlak van kleuterparticipatie, we hebben goede leraren en een breed toegankelijk, flexibel hoger onderwijs. We zien het aantal jongeren zonder diploma en/of werk dalen jaar na jaar. Vlaanderen doet het bovendien vaak nog beter dan de Belgische cijfers in het rapport. Lees meer
 
 

Eerste evaluatie proefproject passiefscholen: wegwijzer naar duurzaamheid, maar er zijn werkpunten 14 september 2016

 
Eerste evaluatie proefproject passiefscholen: wegwijzer naar duurzaamheid, maar er zijn werkpunten
Move your mouse over image
 Passiefscholen zorgen voor een groter aandeel hernieuwbare energie, een betere luchtkwaliteit en de bouw ervan hoeft niet noodzakelijk veel duurder te zijn dan de bouw van andere scholen. Het zomercomfort blijkt een grote uitdaging. Dat blijkt uit een eerste tussentijds rapport over passiefscholen in Vlaanderen. Met het proefproject passiefscholen wil de Vlaamse overheid scholen sensibiliseren en onderzoeken wat de meerwaarde van passiefscholen is binnen het totale scholenbouwbeleid in Vlaanderen. In het kader van het Klimaatplan zal Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 54 miljoen euro investeren in energie- en klimaatvriendelijke initiatieven. Lees meer
 
 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits promoot huur van schoolgebouwen 13 september 2016

 
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits promoot huur van schoolgebouwen
Move your mouse over image
Scholen kunnen vanaf vandaag een huursubsidieaanvraag indienen bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Huren is in de onderwijswereld nog niet echt ingeburgerd. Door een gebouw te huren kunnen scholen nochtans flexibel en snel bijkomende plaatsen realiseren. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet in een eerste fase 1 miljoen euro huursubsidies om de huur van schoolgebouwen breed mogelijk te maken. Voorheen konden enkel scholen in de erkende capaciteitsgemeenten huursubsidies aanvragen, nu kan elke school in Vlaanderen en Brussel dat. Lees meer
 
 

STEM monitor 2016: doelen komen in zicht, waakzaamheid blijft 2 september 2016

 
STEM monitor 2016: doelen komen in zicht, waakzaamheid blijft
Move your mouse over image
Het aandeel STEM-leerlingen in het onderwijs is het voorbije schooljaar opnieuw gestegen. Meer en meer leerlingen met een STEM-diploma secundair onderwijs stromen ook door naar een STEM-richting in het hoger onderwijs. Het aandeel meisjes dat kiest voor een STEM-richting in de 3e graad stijgt met zo’n 2%. Maar voldoende aandacht voor de instroom in TSO en BSO en voor deelname van meisjes in het algemeen blijft belangrijk. Dat blijkt uit de STEM monitor 2016, gebaseerd op het school- en academiejaar 2014-2015. Lees meer
 
 

Recordaantal Vlaamse studenten op Erasmus, internationale studentenmobiliteit blijft populair 12 augustus 2016

 
Recordaantal Vlaamse studenten op Erasmus, internationale studentenmobiliteit blijft populair
Move your mouse over image
 In het academiejaar 2015-2016 volgden zo’n 5.325 studenten uit het hoger onderwijs via het uitwisselingsprogramma Erasmus een deel van hun studies of stage in een ander Europees land, een stijging van iets meer dan 4,6% ten opzichte van het academiejaar voordien. De internationale mobiliteit van studenten in Vlaanderen blijft hiermee jaar na jaar stijgen en is dit jaar het grootst sinds de start van het Erasmusprogramma. Het voorbije academiejaar konden studenten ook voor het eerst met het Erasmusprogramma buiten Europa op uitwisseling. Daaraan namen nog eens 16 studenten deel. Studenten die kiezen voor een internationale ervaring kunnen beroep doen op een Erasmusbeurs. Lees meer
 
 

2,37 miljoen euro voor het delen van sportinfrastructuur op school 9 augustus 2016

 
2,37 miljoen euro voor het delen van sportinfrastructuur op school
Move your mouse over image
 De sportinfrastructuur in Vlaamse scholen wordt vandaag nog te weinig benut buiten de schooluren, wat een gemiste kans is voor onze sporters. De Vlaamse Regering wil schoolbesturen daarom aanzetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes open te stellen voor lokale sportclubs. Via enkele goed gekozen pilootprojecten wordt er met financiële ondersteuning en praktische begeleiding op zoek gegaan naar concrete oplossingen om bestaande sportaccommodatie in scholen ruimer open te stellen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters voorzien voor deze projectoproep maar liefst 2.370.000 euro. Lees meer
 
 

Meer kansen op de arbeidsmarkt: 2.518 buitenlandse diploma’s erkend 6 augustus 2016

 
Meer kansen op de arbeidsmarkt: 2.518 buitenlandse diploma’s erkend
Move your mouse over image
 Sinds vorig jaar stijgt het aantal aanvragen en erkenningsbeslissingen bij NARIC opnieuw. Dat is de dienst die de waarde van buitenlandse diploma’s in Vlaanderen onderzoekt en erkent. In 2015 werden zo 2.518 buitenlandse diploma’s erkend. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet daarom bijkomend 200.000 euro voor de werking in 2016. NARIC wil ook meer bekendheid geven aan de niveau-erkenning (bijv. bachelorniveau), een vlottere procedure dan een diplomaerkenning. Vluchtelingen kunnen een flexibele procedure doorlopen. Wie een officiële erkenningsbeslissing in handen heeft vindt gemakkelijker aansluiting op de Vlaamse arbeidsmarkt.     Lees meer
 
 

Studietoelage aanvragen nog nooit zo eenvoudig 4 augustus 2016

 
Studietoelage aanvragen nog nooit zo eenvoudig
Move your mouse over image
 Vanaf deze week kunnen ouders opnieuw een aanvraag indienen voor een school- of studietoelage voor hun kinderen, van het kleuter- tot het hoger onderwijs. Dat gebeurt automatisch of kan via een papieren formulier of online. Door een grondige update van de online aanvraagmodule kan dat nu veel gebruiksvriendelijker. De koppeling van allerhande databanken maakt dat de aanvrager heel wat minder gegevens moet invullen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zet hiermee het pad verder naar een sterk vereenvoudigde en automatische toekenning van studietoelagen. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - persbericht
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream