21 april 2017

CD&V blij met doorbraak in dossier De Graankorrel

 

GELUWE. Zoals vorige week vermeld, keurde de Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de huursubsidie goed voor de bouw van een nieuwe kleuterschool voor De Graankorrel. Eerder verleende het schepencollege al de bouwvergunning. De nieuwbouw komt op het speelplein Berkenhof tussen de Kloosterlaan en Tuinwijk. Met de formule van huursubsidie moet de school niet zelf investeren, maar de gebouwen huren aan iemand die ze bouwt.

De oppositiepartij CD&V is blij met de doorbraak. “Dankzij de beslissing van de minister moeten we niet nog 10 jaar wachten op nieuwe gebouwen voor Geluwe”, reageert fractieleidster Bercy Slegers in een persbericht.

Zoals eerder reeds vermeld in deze krant richtte de plaatselijke afdeling van CD&V nog een brief aan de ministers Hilde Crevits en Bart Tommelein en minister-president Geert Bourgeois om de vraag tot huursubsidies te ondersteunen. Hendrik Ingelbeen maakte dat bekend op de gemeenteraad. Eerder trok een delegatie op initiatief van CD&V naar het kabinet Crevits. Die delegatie bestond uit de coördinerend directeur, Bercy Slegers, burgemeester Youro Casier en schepen van Onderwijs Geert Bossuyt. “Daar kregen we tekst en uitleg over de nieuwe formule van huursubsidie”, aldus Bercy. “De keuze voor de school was: een dossier indienen in deze nieuwe vorm van financiering of nog 10 jaar op de bekende wachtlijst staan. De school diende eind december een dossier in.

“Al 10 jaar was er discussie met de stad over het onderhoud en de grondige renovatie van de gebouwen. De school kon geen Vlaamse subsidies krijgen voor de gemeentelijke gebouwen van de Beselarestraat. Een erfpacht nemen was door de hoge en ongekende renovatiekost een groot risico voor de school. Als de stad als eigenaar geen aanvaardbare renovatietoelage kon geven, was deze erfpacht te riskant. Vervolgens droomden bepaalde verantwoordelijken om appartementen te bouwen boven de klaslokalen. Maar finaal zegevierde het gezond verstand. Vorig jaar besliste de school haar eigen weg te gaan. In het belang van de 700 kinderen van Geluwe en Wervik die er school lopen nam de inrichtende macht van de school zelf de risico’s op zich.”

Tijdens het openbaar onderzoek over de aanvraag voor de bouwvergunning, is geen enkel bezwaar ingediend. “Weliswaar dienen nog heel wat stappen te gebeuren vooraleer de eerstesteenlegging een feit is”, aldus coördinerend directeur Christophe Verleene. “De goedkeuring van de huursubsidies en de toekenning van de bouwvergunning is alvast een grote stap in de goede richting. We willen de politieke partijen bedanken voor de steun in dit dossier.”

“De investering is geraamd op een kleine vier miljoen euro. We zouden graag nog dit jaar de eerstesteenlegging voorzien. Dinsdag en ook donderdag was er overleg. We zetten alles op alles om het zo spoedig mogelijk te laten verlopen.”

De Graankorrel telt momenteel tien kleuterklassen. In de afdeling Beselarestraat zitten nu het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Als de nieuwbouw er is, dan verhuizen die klassen naar de huidige kleuterklassen. De gebouwen van de Chiro blijven. De schietstand van schuttersclub De Casinovrienden moet verdwijnen.

(Erik De Block)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream