14 januari 2019

Crevits "Alle begrip, maar spijbelen kan niet"

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is niet van plan het spijbelen voor de goede zaak door de vingers te zien. "Scholing en opleiding zijn belangrijk", zegt ze.

"Spijbelen is niet de oplossing. We weten dat elke dag ongewettigde afwezigheid een invloed heeft op je schoolloopbaan en op de binding met je school", aldus Crevits. "Het is aan scholen om ongewettigde afwezigheden te registeren en hier met de leerlingen over in gesprek te gaan."

Waarmee niet gezegd is dat de minister geen begrip heeft voor de verzuchtingen van de scholieren: "Dat jongeren hun stem laten horen, kritisch zijn en burgerzin tonen, is een goede zaak. Niet voor niets is deze mondigheid zelf een sleutelcompetentie in de nieuwe eindtermen. Daarom heeft de Vlaamse regering de jongeren ook deze woensdagnamiddag uitgenodigd voor een gesprek."

Het begrip van Rik Torfs, hoogleraar aan de KU Leuven en altijd een beetje rebel, gaat een stuk verder. "Als ik leerling zou zijn, zou ik zeggen dat ik niet in de les aanwezig kan zijn door mijn overtuigingen. Ik zou gewetensbezwaren inroepen."

Gewetensbezwaren of niet, na vijf halve dagen ongewettigde afwezigheid moét de school het CLB inlichten. Na tien halve dagen start het CLB een verplicht begeleidingstraject op. Als de leerling twee schooljaren na elkaar telkens dertig halve dagen of meer onwettig afwezig is, verliezen de ouders de schooltoelage - als ze die hebben. (LVB/DSS)

LIEVE VAN BASTELAERE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream