3 november 2017

De politieke deal is er, maar de eindtermen zijn er nog niet

 

Er is binnen de regering een akkoord over wat onze leerlingen moeten leren. Maar wat betekent die deal in de praktijk voor de scholen? En zijn alle onderwijskoepels er nu gerust in?

Is het nu duidelijk, wat leerlingen op school zullen leren?

Het lijkt misschien zo, maar dat is eigenlijk niet het geval. CD&V, N-VA en Open Vld hebben een politiek akkoord gesloten. Centraal daarin staan naast de basisgeletterdheid, een lat die leerlingen aan het einde van het tweede leerjaar moeten halen, zestien sleutelcompetenties. Denk aan cultureel bewustzijn, maar ook aan ondernemingszin of wiskunde, wetenschap en technologie. Met het vastleggen van de sleutelcompetenties is de ruwbouw van het huis af. De komende tijd moet het akkoord afgewerkt en ingericht worden. En pas dan zal worden beslist wat leerlingen precies moeten leren.

Commissies van vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, vakleraren en experten zullen de eindtermen vastleggen. Daar kunnen de koepels nog veel invloed uitoefenen. Wel moet het Vlaams Parlement finaal zijn zegen geven en kan het de eindtermen periodiek evalueren en actualiseren. "De nieuwe eindtermen zijn nog steeds het minimum dat een groep leerlingen moet kennen, maar hoe minimaal wordt dat minimum ingevuld?", zegt een onderwijsbestuurder. "Die vraag staat centraal in de commissies. De strijd gaat dus nog even door."

Waarom heeft minister van Crevits (CD&V) het gaspedaal ingeduwd?

Het Vlaams Parlement probeerde sinds oktober vorig jaar tot een compromis te komen. Maar de gesprekken verliepen moeizaam. Zo lag CD&V lange tijd dwars, omdat de partij vreesde voor te veel en te concrete eindtermen en dus een te grote overheidsbemoeienis.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits liet begin september daarom verstaan dat ze niet kon "blijven wachten" en de modernisering van het secundair onderwijs desnoods zonder nieuwe eindtermen op 1 september 2018 zou starten. Waar eerder al het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten een jaar uitstel vroegen, keerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich begin vorige week ook tegen de geplande startdatum (DM 16/10).

Crevits moest vanaf dat moment snel beslissen. Ze moest daadkracht tonen en deed dat door een akkoord binnen de meerderheid te sluiten.

Het zorgt ervoor dat zij, vanuit een versterkte politieke positie en zonder gezichtsverlies, de koepels kan volgen en de modernisering wellicht 'pas' op 1 september 2019 kan laten ingaan.

Mag het katholiek onderwijs tevreden zijn?

Topman Lieven Boeve verzette zich fel tegen (te) concrete eindtermen. Ook zouden ze niet letterlijk in de leerplannen van de koepels mogen. Op alvast het laatste punt heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen verloren. Of de eindtermen zeer concreet zullen worden, is nog onduidelijk. Het lijkt een karig resultaat voor de grootste speler in het secundair onderwijs. Toch stelde Boeve gisteren dat hij "gerustgesteld" is.

Wie het akkoord zorgvuldig leest, kan de omslag plaatsen. N-VA, Open Vld, Groen en sp.a kantten zich tegen uitzonderingsposities, zoals die van het steineronderwijs, die na een gang naar het Grondwettelijk Hof in 1996, eigen eindtermen mag maken. De N-VA stelde voor dat wie in de toekomst nog zo'n positie wil dat eindterm per eindterm zou moeten motiveren. Het zou allicht het einde van de steinerscholen hebben betekend. Het plan was ook op het katholiek onderwijs gericht. Boeve liet binnenskamers meermaals verstaan dat hij, bij te concrete eindtermen, ook uitzonderingen zou aanvragen.

In het akkoord staat nu dat een uitzondering voor het geheel van de eindtermen kan worden gevraagd. Met andere woorden: in de toekomst kan het katholiek onderwijs, net als de steinerscholen, naar het Grondwettelijk Hof trekken om haar project te beschermen tegen te grote overheidsinmenging. "Het is een veiligheidsmechanisme, waardoor wij de zaken in balans kunnen houden", zegt een katholieke bestuurder. "Want het parlement kan de eindtermen om de zoveel jaar herzien en zou haar greep op het onderwijs verder kunnen verstevigen."

REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream