1 maart 2016

Deelnemers toelatingsexamen arts en tandarts kunnen na afloop examen online inkijken

 

Vandaag starten de inschrijvingen voor het eerste examenmoment voor het toelatingsexamen tot de opleidingen arts en tandarts. De toelatingsexamens vinden dit jaar plaats op dinsdag 5 juli 2016 en dinsdag 30 augustus in Brussels Expo. De inschrijvingen voor het eerste examenmoment lopen tot en met 17 mei 2016. Inschrijven voor het tweede examenmoment kan tussen 13 juli en 1 augustus 2016. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft samen met de begeleidings- en de examencommissie al enkele aanpassingen aan het verloop van het examen doorgevoerd. Nieuw dit jaar is dat studenten na de bekendmaking van de resultaten hun examen online kunnen inkijken.

Het toelatingsexamen tot de opleiding arts en tandarts bestaat dit jaar opnieuw uit twee delen: kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW) en informatie verwerven en verwerken (IVV). De studenten krijgen in totaal 120 vragen. 60 meerkeuzevragen testen de kennis en het inzicht voor de vakken wiskunde, fysica, chemie en biologie testen. Het onderdeel IVV peilt aan de hand van casussen naar het probleemoplossend vermogen van de studenten. De leerstof voor het examen is beschikbaar op www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen.

De examenvragen van de examensessies van het voorbije jaar zijn nu ook beschikbaar op de website van het toelatingsexamen. Zo krijgen studenten een goed beeld van wat ze van het examen kunnen verwachten en kunnen ze zich beter voorbereiden. De examenvragen van KIW en de stilleestekstproef zijn integraal beschikbaar, net zoals de correctiesleutels. Voor de communicatieproef worden modelvragen met toelichting bij het juiste antwoord ter beschikking gesteld.

In 2015 namen 6185 jongeren deel aan de twee examenmomenten voor het toelatingsexamen tot de opleidingen arts en tandarts. 1041 deelnemers (16,8%) slaagden voor de toelatingsproef.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het toelatingsexamen tot de opleiding arts en tandarts is een belangrijk moment voor jongeren die de ambitie hebben om arts en tandarts te worden. Het is logisch dat we constant blijven werken aan de kwaliteit. De examenvragen zijn sinds kort beschikbaar op de website van het toelatingsexamen. Nieuw dit jaar is dat de inzage in het examen elektronisch zal verlopen. Na de bekendmaking van de resultaten kunnen de studenten in de loop van de maand september hun examen online van bij hun thuis inkijken. De begeleidingscommissie, de examencommissie en de administratie werken heel goed samen om voor een kwaliteitsvol examen te zorgen.”

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream