19 mei 2017

Diagnose niet langer nodig voor hulp in de klas

 

Ook kinderen met zorgnoden die geen attest hebben, moeten extra kunnen worden begeleid. Die zorg moet bovendien meer op maat gebeuren. Dat besliste de Vlaamse meerderheid.

'We stappen af van de nood aan medische labeling en laten toe dat scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en ouders samen op een flexibele wijze zoeken naar de beste manier om een leerling te ondersteunen.' Zo lichtte Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gisteren het akkoord toe dat ze met de meerderheid en de sociale partners heeft bereikt over de hervorming van het M-decreet. Dat maakt het sinds september 2015 mogelijk dat kinderen met een lichte beperking les volgen in het gewoon onderwijs.

In plaats van leerlingen met een medisch attest een aantal uur voor begeleiding uit de klas te halen, zullen ondersteuningsnetwerken vanaf volgend schooljaar leerkrachten en leerlingen begeleiden. Ze kiezen zelf op welke manier ze de leerlingen met een zorgnood ondersteunen of meer inzetten op de begeleiding van de leerkrachten.

Het geld voor die ondersteuningsnetwerken hangt voor 70 procent af van het aantal leerlingen. 30 procent wordt verstrekt op basis van het aantal kinderen met geattesteerde zorgnoden. Vooral het gemeenschapsonderwijs zal door die verdeling minder geld krijgen, want dat heeft procentueel een pak meer leerlingen met zorgnoden. Er komt wel een overgangsperiode van drie jaar om een schok te vermijden.

Coalitiepartners N-VA en Open VLD pasten het akkoord dat Crevits dinsdag met de sociale partners bereikte op twee vlakken aan. Een aantal types leerlingen krijgt wel een apart financieel 'rugzakje'. Ze krijgen een budget voor ondersteuning dat ze als een rugzakje kunnen meenemen. Het gaat om leerlingen met een verstandelijke of een motorische beperking en om blinde of dove leerlingen.

'Bovendien schoot het akkoord tekort op het vlak van netoverschrijdende samenwerking', zei Parlementslid Jo De Ro (CD&V) gisteren in het Vlaams Parlement. Crevits wou de scholen zelf laten kiezen met welke andere scholen ze de krachten bundelden voor een ondersteuningsnetwerk. 'Maar we zagen instructies vanuit bepaalde koepels om die netwerken netgebonden te maken', aldus De Ro.

'Door die versnippering kan je onvoldoende garanderen dat iedereen de steun krijgt waar hij recht op heeft. Dat heeft niets meer te maken met de vrijheid van het onderwijs. Het is geen 1958, maar 2017.' Daarmee verwees De Ro naar de schoolstrijd tussen het rijksonderwijs en het katholieke onderwijs.

Daarom zullen het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal onderwijs en het onderwijs van de steden en gemeenten per regionaal gebied de krachten bundelen in één ondersteuningsnetwerk. Scholen van het katholieke onderwijs kunnen daarmee samenwerken.

Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (sp.a) hekelde de 'kumbaya' tussen de meerderheidspartijen. De sp.a en Groen vrezen dat het geld onvoldoende bij de leerlingen met de grootste noden zal terechtkomen. 'Dit akkoord zal de middelen verdunnen', zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen). 'Het is bovendien hallucinant om het al op 1 september te laten ingaan.'

KORT

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft een akkoord bereikt over de manier waarop leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs worden begeleid. Ook kinderen die geen medisch attest hebben, kunnen begeleiding krijgen. Scholen kunnen zelf ook meer kiezen hoe ze leerlingen en leerkrachten ondersteunen.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream