16 april 2018

Elke leerling krijgt een eigen paspoort Fotoboek “Zien bouwen, doet bouwen” Wat komt op het paspoort te staan?

 

Pure kafka is het soms. “Ik ken verhalen genoeg van mensen die kinderen hebben met dyscalculie of dyslexie”, zegt Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open Vld). “Die zijn vreselijk gefrustreerd omdat ze bijna elk jaar opnieuw met hun attest moeten leuren om de juiste steun te krijgen. Daar moest iets aan gebeuren.”

Het pas gestemde decreet Leerlingenbegeleiding moet beterschap brengen. Dat bepaalt dat scholen en CLB's voortaan informatie over de leerling kunnen uitwisselen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits spreekt zelf over een 'leerlingenpaspoort'. “Vandaag houden scholen en CLB's heel wat informatie bij, maar die wordt telkens anders bewaard. Dat zorgt ervoor dat die gegevens versnipperd zijn, waardoor het onduidelijk is waar een leerling recht op heeft. Een leerlingenpaspoort of een elektronisch leerlingendossier reist mee met de leerling.”

Administratieve rompslomp

Helemaal van nul moet de administratie niet beginnen. “Het CLB beheert nu al een elektronisch platform, maar dat zou nog verder kunnen worden uitgebouwd”, zegt Crevits. “Dat proces is nu lopende.”

De voordelen liggen voor de hand: minder administratieve rompslomp en minder dubbel werk. “Dat was echt wel nodig”, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). “Nu houdt het CLB een dossier bij, houdt de school een dossier bij én houdt de zorgcoördinator een dossier bij. Veel van die informatie loopt gewoon dubbel.”

Privacy garanderen

Big brother op de schoolbanken mag het systeem zeker niet worden. De leerlingen hebben recht op hun privacy en kunnen vragen om bepaalde zaken niet te registreren. “Niemand is geïnteresseerd of een leerling eens een andere kleuter heeft gebeten toen hij 5 jaar was”, zegt Daniëls.

De nadruk ligt echt op de leermoeilijkheden. Volgens Vlaams Parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) gaan vooral de leerkrachten de vruchten kunnen plukken van het systeem. “Die zullen met één muisklik kunnen kijken wat hun leerlingen nodig hebben. Pure tijdswinst.”

Uiterlijk tegen 1 januari 2019 moet het systeem klaar zijn. Dan gaat het nieuwe decreet van kracht.

Stel u een school voor en waarschijnlijk denkt u aan een grijs gebouw met weinig licht en verouderde banken met namen erin gekrast. Maar dat beeld klopt niet meer, zegt onderwijsminister Hilde Crevits. Deze legislatuur investeerde ze 3 miljard euro in scholenbouw. “De inhaalbeweging is dan ook duidelijk zichtbaar in Brussel en Vlaanderen”, zegt ze. “Negen op de tien Vlaamse gemeenten heeft nu een nieuwe of een grondig vernieuwde school.” Maar dat betekent niet dat geen werk meer is. Dus liet Crevits Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, een fotoboek maken van de recente verwezenlijkingen om anderen te verleiden ook de sprong te wagen en komaf maken met het idee dat elke school een grijze sovjetblok is waar je enkel moet zwijgen en opletten.

“Veel van onze scholen stellen vandaag hun infrastructuur open voor de hele buurt. Buiten de lesuren zijn verenigingen, sportclubs en jeugd- en speelpleinwerkingen welkom. Zo wordt de school nog meer het kloppend hart van de samenleving.” Het fotoboek wordt nu online beschikbaar gesteld om toekomstige scholenbouwers te inspireren. “Want zien bouwen, doet bouwen”, maakt Crevits zich sterk. (agy)

Eventuele leerstoornissen (zoals dyslexie of dyscalculie)

Speciale trajecten die een leerling aflegt

Eventuele gedragsstoornissen

Staan normaal niet vermeld: schorsingen, strafstudies, ...

Arnout Gyssels

Copyright © 2018 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream