8 februari 2008

Energiescans informeren en stimuleren tot energie besparende investeringen

  
 
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
8 februari 2008
 
 
Energiescans informeren en stimuleren tot energie besparende investeringen
 
 
In Vlaanderen heeft een derde van de woningen nog geen dakisolatie, enkel glas of een verouderde verwarmingsinstallatie. Minister Hilde Crevits liet onderzoeken waarom eigenaars al dan niet energie besparend investeren. Er zijn drie vaststellingen: de isolatie neemt af naarmate de woning ouder is, het aantal jaren dat de eigenaar de woning betrekt en de eigenaar behoort tot de kansarme groepen. Vooral financiële redenen en gebrek aan behoefte weerhouden de mensen om te investeren. Ook de leeftijd blijkt een belemmering te zijn. Energiescans kunnen mensen, ook ouderen en kansarmen, helpen hun energieverbruik in te schatten. Als openbare dienstverplichting moeten de netbeheerders in 3 jaar meer dan 51.000 energiescans bij gezinnen uitvoeren. Vandaag vindt de 4.000ste energiescan plaats bij een gezin in Damme.
 
 
In opdracht van Vlaams minister Hilde Crevits heeft TNS Dimarso bij 1.000 Vlaamse woningeigenaars een telefonische enquête uitgevoerd, waarin gepeild wordt naar de onderliggende redenen waarom al dan niet werd geïnvesteerd om het energieverbruik van hun woning te verminderen.
 
Uit het onderzoek blijkt dat het financiële aspect en de energiebesparing de belangrijkste drijfveer is om te investeren in dak- en zoldervloerisolatie, dubbel glas en een energiezuinige ketel. Bij eigenaars die een energiezuinige CV-installatie hebben laten plaatsen, haalt 75% minstens één financieel argument aan. Voor eigenaars die geïnvesteerd hebben in isolatie gaat het voor dak- en/of zoldervloerisolatie of dubbelebeglazing om resp. 57% en 54%.
 
Een ander niet te onderschatten argument is de leeftijd. Sommige mensen vinden zich te oud om te investeren. Eenvoudige en toegankelijke informatie van een energiescan kan hen wel aanzetten tot energie besparende ingrepen.
 
De netbeheerders zijn verplicht om gedurende drie jaar energiescans uit te voeren bij specifieke doelgroepen. De gemeenten bepalen waar de energiescans worden uitgevoerd. Er wordt opgeroepen om prioritair te opteren voor kansarmen. De netbeheerder staat in voor de omkadering van de actie, waaronder de aankoop van het materiaal, de opleiding van de personen die de energiescans uitvoeren en het ter beschikking stellen van de software die gebruikt moet worden.
 
Zowel de klimaatverandering als de energiebevoorrading en de energiekost maken energiebesparing en rationeel energiegebruik onontbeerlijk. De Europese Unie stelt 20% energiebesparing, 20% hernieuwbare energie en 20% broeikasgasemissiereductie voorop tegen 2020. Ondertussen zouden we nog voor 40 jaar olie, 65 jaar gas en 150 jaar steenkool ter beschikking hebben. En de prijzen swingen de pan uit…
 
Energiebesparing is een zaak van zowel de elektriciteitssector, de industrie en het transport als van de gezinnen. Toch geraakt een belangrijk potentieel bij gebouwen niet gerealiseerd, voornamelijk uit financiële overwegingen, bij gebrek aan behoefte en om reden van leeftijd.
 
Om de financiële drempels te overbruggen wordt, naast de fiscale aftrek en de premies van netbeheerders en van provincies en gemeenten, werk gemaakt van een premie voor niet-belasting-betalers en een energierenovatiekrediet. Om de nood aan en het nut van energiebesparing duidelijk te maken worden niet alleen sensibiliseringcampagnes opgezet maar ook energieprestatiecertificaten opgelegd. En om ouderen te bereiken wordt voor de seniorenorganisaties een energieconsulent aangeworven.
 
Met de energiescans worden dus drie vliegen in één klap gevangen. De energiescan, met inbegrip van enkele kleinere maatregelen, wordt kosteloos aangeboden. De nood aan en het nut van energiebesparing wordt aangetoond. En gezinnen, ook ouderen, krijgen zicht op de terugverdientijd van energie besparende investeringen. Met als doel desgevallend ook enkele grotere ingrepen uit te voeren.
 
De energiescans dienen namelijk:
  1. niet alleen om kansen op energiebesparing in kaart te brengen (bewustmaking);
  2. en een reeks kleine ingrepen te doen (spaarlampen, spaardouchekop, radiatorfolie, buisisolatie, tochtstrips);
  3. maar ook om mensen aan te zetten tot rationeel energiegebruik (gedragsverandering);
  4. en grote ingrepen zoals dakisolatie, superisolerende beglazing, condensatieketels uit te plaatsen.
 
De besparingen bedragen jaarlijks tot:
  1. 15,5 MWh of 750 euro voor dakisolatie;
  2. 8,6 MWh of 414 euro voor superisolerende beglazing (ter vervanging van enkel glas);
  3. 9,5 MWh of 458 euro voor een condensatieketel (ter vervanging van een oude verwarmingsketel);
  4. 0,9 MWh of 83 euro voor kleine ingrepen.
Uiteraard mogen de besparingen en de bedragen niet worden opgeteld. Jaarlijks verbruikt een Vlaams gezin gemiddeld 3,5 MWh stroom en 29,1 MWh aardgas (als met aardgas wordt verwarmd).
 
 
Minister Hilde Crevits: “Vooral oudere mensen lijken moeilijk te stap te zetten tot energiebesparende ingrepen. De energiescan kan niet alleen de kansen op energiebesparing in kaart brengen, maar laat ook toe om een reeks kleine ingrepen te doen, zoals het plaatsen van spaarlampen, spaardouchekoppen, buisisolatie, radiatorfolie en tochtstrips. Daarnaast hoop ik door informatie over hoe grotere ingrepen, zoals dakisolatie, energie en geld kunnen besparen, dit mensen aanzet tot investeren. Dakisolatie kan door het fiscale voordeel, de premies én de energiebesparing op anderhalf jaar worden terugverdiend. En als de 51.000 gescande woningen aanleiding zouden geven tot 51.000 bijkomend geïsoleerde daken dan zou tot een half miljoen ton C02 worden bespaard per jaar.
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream