6 oktober 2015

Geen geld om leraren te lokken

 

Leraren aantrekken uit de privésector door hen anciënniteit te laten meenemen en zo een hoger loon te garanderen? Het was een voornemen van de vorige Vlaamse regering, die acht miljoen euro opzijzette. Het geld is niet langer beschikbaar, waardoor de maatregel afgevoerd lijkt.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst op de uitstroom van jonge leerkrachten. Op dit moment haakt zo'n 22 procent van de leerkrachten in het secundair binnen de vijf jaar af, terwijl in het lager onderwijs 14 procent stopt. "De zij-instroom uit de privé stimuleren via hogere weddes zal het voor jonge leerkrachten nog moeilijker maken", klinkt het op haar kabinet.

Opvallend, aangezien Vlaanderen tegen 2020 zowat 17.000 extra leerkrachten nodig heeft. Om een groot tekort te voorkomen, wilde voormalig minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) de lerarenloopbaan aantrekkelijker maken voor zij-instromers. Op dit moment kunnen leerkrachten in spe, die voordien in de privésector of als zelfstandige werkten, slechts zelden tot tien jaar anciënniteit meenemen. Om hen toch voor de klas te krijgen, wilde Smet hen toestaan om twintig jaar anciënniteit mee te nemen, zodat ze niet tegen een beginnersloon moeten starten.

De maatregel zou op 1 september 2014 ingaan, maar werd door de Raad van State weggezet als discriminerend. Smet wilde door een gebrek aan geld immers alleen nieuwe overstappers een hoger loon bieden. Werknemers uit de privésector die eerder voor het onderwijs hadden gekozen, zouden niet kunnen rekenen op hun opgebouwde anciënniteit. Onverteerbaar voor de onderwijsvakbonden, die vreesden dat het verschil tussen de beide groepen zij-instromers voor wrevel en onrust in scholen zou zorgen.

Crevits gaf vorig jaar rond deze tijd aan dat de maatregel niet zou worden afgevoerd, maar herwerkt. Smet trok zo'n 8 miljoen euro uit voor de zij-instromers, maar door de besparingen zijn die op dit moment geschrapt. Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen betekent het dat de piste van tafel is verdwenen. "Het geld is weg en volgens het aankomende programmadecreet (waarin de Vlaamse regering meldt welke maatregelen impact hebben op de begroting, RA) komt het ook niet terug", zegt topman Lieven Boeve.

"Uiteraard is dat een spijtige zaak. Naar 2020 toe hebben we een omvattend plan nodig om het lerarentekort op te vangen. We hebben niet alleen jongeren, maar ook zij-instromers nodig. Dat zij jonge leraren uit de markt zouden prijzen, lijkt mij niet te kloppen, omdat er tegen dan zoveel nieuwe leerkrachten nodig zijn." Boeve dringt daarom net als het Gemeenschapsonderwijs (GO!) aan op meer aandacht voor zij-instromers.

De onderwijsvakbonden zijn niet onverdeeld enthousiast. Zij menen dat het meenemen van anciënniteit ook voor zij-instromers uit het verleden moet gelden. "Het zou een van de facetten moeten zijn om vers bloed in ons onderwijs te krijgen", zegt Marnix Heyndrickx, voorzitter van VSOA Onderwijs. "Maar gezien de budgettaire toestand zal dat nu niet mogelijk zijn."

Crevits laat wel een (kleine) opening en geeft aan dat alle voorstellen welkom zijn. Het thema kan mogelijk aan bod komen tijdens de gesprekken over het loopbaanpact, die binnenkort van start gaan en moeten leiden tot een aantrekkelijkere carrière voor huidige en nieuwe leerkrachten.

REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑

Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream