15 december 2018

Handel in examenvragen aan banden gelegd! 2

 

Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wordt het kopierecht voor studenten hervormd. Studenten mogen hun eigen examen kopiëren en kunnen dat gebruiken voor hun persoonlijke studievoortgang. Door de maatregel decretaal vast te leggen, wordt de handel in examenvragen aan banden gelegd. De hervorming komt er na vragen van de sociale partners en overleg met de studenten.

Om de handel in examenvragen aan banden te leggen, heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het kopierecht voor studenten hervormd. Na een eerste voorstel van de sociale partners werden ook de studenten zelf geraadpleegd. Docenten en professoren vrezen dat door het onbeperkt kopiëren van examens de handel in examenvragen helemaal uit de hand zou lopen. Studenten wijzen er op dat ze er in het kader van hun persoonlijke studievoortgang baat bij hebben om hun examen te kunnen inkijken en grondig te analyseren. Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wordt het kopierecht voor studenten gelijkgesteld met het kopierecht in het secundair onderwijs.

Studenten krijgen op die manier voldoende mogelijkheden om feedback te krijgen op hun examens en mogen het examen ook kopiëren. Het gaat enkel om het kopiëren van het eigen examen en het mag enkel gebruikt worden voor de persoonlijke studievoortgang. Door deze maatregel ook decretaal vast te leggen, wordt de handel in examenvragen aan banden gelegd.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het is belangrijk dat studenten voldoende feedback kunnen krijgen over hun examens. Zo kunnen ze uit hun fouten leren. Het kopiëren van de examens is daarbij een goed hulpmiddel. Op die manier kunnen ze hun examen grondig herbekijken en analyseren. Tegelijkertijd zorgen we ervoor door deze maatregel decretaal vast te leggen, dat de handel in examenvragen aan banden wordt gelegd.”

Voorzitter Studentenraad Universiteit Antwerpen Anthony Longo: “We zijn zeer blij zijn met het uiteindelijke resultaat en dan voornamelijk vanwege pedagogische redenen. Als student heb je tijd nodig om een examen grondig in te kijken en de voorziene inzagetijd voldoet daar vaak niet voor. Zo kan je een uitgebreid wiskunde-examen onmogelijk inkijken op een kwartier.”

Vlaamse Vereniging van Studenten Dylan Couck: “We samen hebben een goed evenwicht tussen de belangen van de student en lesgevers gezocht en gevonden. Dit voorstel onderschrijft het belang van feedback en beschermt tegelijk de rechten van de student zonder dat dit de commerciële verspreiding van examenvragen vergemakkelijkt."

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream