2 april 2009

Headquarterszone en multifunctioneel voetbalstadion in Brugse Zuidrand

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,

LEEFMILIEU EN NATUUR

3 april 2009

 

 

Headquarterszone en multifunctioneel voetbalstadion in Brugse Zuidrand

 

 

De Vlaamse regering heeft deze middag beslist om de site Chartreuse en Oostkampse Baan (Loppem) als één projectgebied te definiëren. Hiermee is een duidelijke keuze gemaakt voor een headquarterszone en voor de mogelijke locatie van een nieuw multifunctioneel voetbalstadion in de Brugse Zuidrand.

 

De discussie over de headquarterszone en een nieuw voetbalstadion in Brugge zijn al lange tijd voer voor discussie. De Vlaamse regering heeft nu beslist om zowel de headquarterszone als het nieuwe voetbalstadion onder te brengen in één zone. Hiertoe worden de site Chartreuse en Oostkampse baan ondergebracht in één zone voor stedelijke activiteiten met parkkarakter. De realisatie dient te gebeuren conform de conclusies van het plan MilieuEffectenRapport (MER) en sluit dus grootschalige winkels uit. Naast het plan MER dienen ook de voorwaarden inzake duurzame mobiliteit en ontsluitingsprincipes en de financiële haalbaarheid in rekening genomen te worden.

 

De gezamenlijke beslissing van de Vlaamse regering houdt rekening met de verzuchtingen van de socio-economische en sportieve wereld alsook met de mogelijke milieueffecten en geeft het startschot van de verdere bespreking over de invulling van dit projectgebied”, aldus Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits.

 

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

persdienst.crevits@vlaanderen.be

www.hildecrevits.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream