4 september 2018

Hilde Crevits: 'Het zijn de kiezers die mijn toekomst bepalen, niet de N-VA'

 

'Ik zou graag de minister van Onderwijs hebben.' Voorzitter Bart De Wever zette bij de VRT opnieuw de ambities van de N-VA kracht bij en richtte zijn pijlen op Hilde Crevits (CD&V). Zij reageert laconiek.

Hoe kijkt u naar de uitspraken van De Wever? Hij verwijt u te dicht bij het katholiek onderwijs te staan en vindt dat de lat te laag ligt in ons onderwijs."Ik ben bijzonder vereerd dat ik minister van Onderwijs mag zijn. Dat blijf ik tot en met mei. Ik wil tot het einde van mijn mandaat hard doorwerken en hoop oprecht dat de coalitiepartners dit ook willen. Aan het einde van de rit zal de kiezer beslissen.Maar tot dan werk ik gewoon door."Dat je juist op 1 september bezig bent om de posten voor de volgende Vlaamse regering te verdelen, is een voorbeeld van slechte timing. Dat is een slag in het gezicht van de 160.000 leerkrachten die net vandaag weer aan het schooljaar beginnen."U bent dus niet de minister van de katholieke koepel?"Langs geen kanten. Ik werk goed samen met alle koepels en met het Gemeenschapsonderwijs. De katholieke koepel is al heel vaak kwaad geweest op mij en ik deins er zelf ook niet voor terug om er kritiek op te geven. 'Chapeau dat je het vak 'mens en samenleving' invoert', heb ik bijvoorbeeld aan Lieven Boeve gezegd. 'Maar het is niet oké dat zo de indruk ontstaat dat dat ten koste moet gaan van Nederlands.'"Ik ben nu twaalf jaar minister. Alles wat ik heb gedaan, was altijd samen met het middenveld - van de Fietsersbond, toen ik minister van Mobiliteit was, tot de leerkrachten nu. Maar niemand is verplicht zich aan te sluiten bij het katholieke net. Het staat iedereen, en dus ook elke leerkracht, vrij om zijn eigen project pedagogisch in te kleuren."U hecht veel belang aan het middenveld. Maakt u zich dan eigenlijk zorgen over de aanvallen van de N-VA op het katholiek onderwijs?"Het is het één of het ander. Ofwel zeg je: 'Je kan zelf onderwijs organiseren.' Ofwel zeg je: 'De overheid bepaalt alles.' Ook de manier waarop je je organiseert op het veld. "Mijn grootste zorg is dat de kwaliteitsmechanismen goed moeten werken. Het is een probleem als we nu horen dat de scholen die niet goed werken, net de scholen zijn die geen beroep doen op pedagogische ondersteuning. We weten ook al van voor deze legislatuur dat de prestaties van onze topleerlingen naar beneden gaan. Het enige dat we niet wisten was dat de prestaties rond begrijpend lezen een duik zouden nemen. Dat is net de reden waarom we het secundair onderwijs moderniseren en waarom we nieuwe eindtermen maken."Tot nu heeft N-VA u nooit echt persoonlijk geviseerd. Nudoet De Wever dat plots wél. Voelt u zich 'afgeserveerd'?"Neen, ik voel mij minder dan ooit afgeserveerd. (lacht) Want het is niet de N-VA die mijn toekomst zal bepalen. Het zijn de mensen die mijn beleid zullen beoordelen, en gelukkig niet de N-VA. Bart De Wever is blijkbaar al zeker dat hij in de volgende regering zal zitten. Maar we zullen zien."Sterkt dit voorval u nog meer in uw voornemen om ook in de volgende Vlaamse regering onderwijsminister te blijven?"Ik dacht dat de N-VA in 2014 ook al geïnteresseerd was in de post? Toen hebben ze daar in elk geval niet naar gevraagd. Ik werk met veel plezier als minister van Onderwijs. Als u mij vraagt of ik hier zou willen blijven, dan ga ik niet ontkennen. Maar het is eigenlijk veel te vroeg om met de volgende regering bezig te zijn."U vindt dit geen deloyale opstelling van een van uw coalitiepartners?"Je kan niet negen jaar meeregeren, alle nieuwe stappen in het onderwijs meecommuniceren, elke keer benadrukken hoe goed het wel niet gaat en dan zeggen dat het gene vetten is. Dat gaat niet."Het kan ook een bliksemafleider zijn natuurlijk. Je zou veel kunnen zeggen over hete hangijzers binnen de bevoegdheden van N-VA-ministers. Maar ik ga niet mee in die polemiek, dat is niet mijn stijl."

REMY AMKREUTZ EN PIETER GORDTS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream