8 november 2018

Jonge leraren zijn schoolmoe

 

Het aantal jonge leerkrachten stokt: in het basisonderwijs is er deze legislatuur een daling van bijna 13%, in het middelbaar bijna 16%. "De belangrijkste reden is werkonzekerheid", zegt oppositiepartij sp.a. Onderwijsminister Crevits spreekt dat tegen.

Er ís al een lerarentekort - tegen 2024 heeft Vlaanderen volgens onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) jaarlijks gemiddeld 6.000 extra leerkrachten nodig. Deze week besloot de Vlaamse regering daarom nog de krachten te bundelen met Nederland, dat met hetzelfde probleem kampt. De instroom van jonge leerkrachten lijkt alvast niet te vlotten, zo blijkt uit een parlementaire vraag van sp.a'er Steve Vandenberghe aan Crevits. In het basisonderwijs daalde het aantal leerkrachten jonger dan 25 met bijna 13% in vier jaar tijd. In het secundair was er een nog sterkere terugval, van bijna 16%.

Dat komt vooral door de werkonzekerheid, gelooft Vandenberghe. "Een schooldirecteur moet eerst benoemde leraren een job geven, vervolgens komen de 'TADD-statuten' aan bod. TADD staat voor 'Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur' en is een opstap naar een vaste benoeming. Pas dán is het aan de niet-benoemde leerkrachten. En heeft de ene school geen plaats voor de vastbenoemde leraren of TADD-onderwijzers, dan moet een andere school binnen de scholengroep hen een job aanbieden. Voor tijdelijke leraren blijven veelal interimopdrachten van korte duur over. Dat hou je misschien een paar jaar vol, maar niet langer." Een gevolg is dat het lerarenkorps veroudert, al is dat vooral in het basisonderwijs vast te stellen.

Babyboom

Minister Crevits wijst erop dat het totale lerarenkorps in het basisonderwijs in zeven jaar tijd gegroeid is met 10.000 leraren. "Dat is spectaculair." In het secundair is die groei minder groot - 2.000 in zeven jaar tijd. "Maar de babyboom die leidde tot extra leraren in het basisonderwijs zal zich doorzetten in het secundair onderwijs", gelooft ze.

De verhouding tussen jongere leerkrachten en oudere leerkrachten is wel gewijzigd, erkent Crevits. De reden is niet de werkonzekerheid, wel de afschaffing van het brugpensioen in 2012. "Leraren moeten langer werken en daardoor is er minder ruimte om nieuwe, jonge leerkrachten aan te werven."

Tanden stukbijten

De minister benadrukt dat er de komende jaren bijzonder veel leraren nodig zijn. Ze wijst op allerlei genomen maatregelen die jongeren moeten enthousiasmeren voor de job: een betere begeleiding van beginnende leraren, de lerarenplatforms die ervoor moeten zorgen dat 2.500 leraren in het basisonderwijs een jaar lang werk- en loonzekerheid hebben, het toekennen van het 'TADD-statuut' na twee in plaats van drie jaar, een snellere vaste benoeming en lineaire loonsverhoging. Steve Vandenberghe noemt die maatregelen druppels op een hete plaat. "In het werkveld voelen ze die niet. In scholengroep Stroom, aan de kust, konden ze de openstaande vacatures amper invullen. Voor de herfstvakantie waren bijna alle leraren via het werkzekerheidsplatform aan de slag. Komt er nog een groot loopbaanpact dat de job aantrekkelijker moet maken voor de verkiezingen?" Die kans is bijzonder klein. Over een grote hervorming van het beroep wordt al sinds 2009 gesproken, maar elke minister beet er de tanden op stuk. En dus nam Crevits kleinere stappen, maar ze klopt zich op de borst: "Er zijn deze legislatuur een pak meer maatregelen genomen om jonge leerkrachten te steunen dan tijdens de vorige."

ISOLDE VAN DEN EYNDE

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream