Kabinetsmedewerkers

Kabinet Vlaams Minister Hilde Crevits
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II - Laan 15 - 1210 Brussel
Tel. 02/552 68 00 - Fax 02/552 68 01

 

Kabinetssecretaris - Minou Esquenet

IT-verantwoordelijke - Kristof Callens

Econoom - Caroline Tytgat

Persoonlijke assistent minister - 
               Liese Vleirick / liese.vleiricklecluyse@vlaanderen.be               


Communicatiecel

Woordvoerder - Katrien Rosseel

Medewerker communicatiecel - Wouter De Craen*

Medewerker communicatiecel - Bert De Brabandere

Medewerker communicatiecel - Joris Philips

Medewerker communicatiecel & privé-secreatariaat - Koen Morlion

Medewerker communicatiecel - Lieselotte Denolf*

 

Privé-secretariaat

Privé-secretaris - Martine Van Hecke

Medewerker - Elsie Desmet*

Medewerker - Rik Misseeuw

Medewerker - Jo Neirynck*

Medewerker - Hedwig Kerckhove*

 

Kabinet viceminister-president

Kabinetschef - Raf Suys

Secretariaat Kabinetschef - Lutgart Van Rossen

Adjunct-kabinetschef, werk en sociale economie - Marion Vrijens

Adjunct-kabinetschef, begroting, financiën en fiscaliteit - Bart Dewandeleer

Raadgever armoedebeleid, gelijke kansen, inburgering en Brussel - Damien Benoit

Raadgever economie, wetenschappen, innovatie en buitenlands handel - Paul De Hondt

Raadgever begroting - Georges Nagels

Raadgever mobiliteit en openbare werken, ehbo, topsport, gezondheid op school - Patrick D'Haese

Raadgever energie, openbare werken, mobiliteit, havens, ruimelijke ordening, leefmilieu - Steven Van Muylder

Raadgever cultuur, media, jeugd, sport, toerisme & onroerend erfgoed - Jan Vermassen

Raadgever bestuurszaken en lokale besturen - Jeroen Vervloesem

Beleidsmedewerker bestuurszaken - Jan François*

Beleidsmedewerker landbouw - Kristof Audenaert*

 

Kabinet onderwijs

Kabinetschef - Dirk Broos

Secretariaat kabinetschef - Dirk Van Walleghem

Adjunct-kabinetschef, masterplan scholenbouw, Agion, capaciteit, verkeers- en mobiliteitseducatie - Bavo Smits

Adjunct-kabinetschef, personeel, onderhandelingen, zij-instroom, loopbaanpact, nascholing en syndicaal statuut - Patrick Poelmans

Adjunct-kabinetschef, M-decreet, inspectie, tolken, buitengewoon onderwijs - Leen Van Heurck

Raadgever, CLB, leerlingenbegeleiding, samen tegen schooluitval, welbevinden, internaten, gender en welzijn - Eveline Reusens

Raadgever secundair onderwijs, eindtermen, scholengemeenschappen, talenbeleid, STEM, leren & werken, oriëntatieproeven - Ruben Plees

Raadgever hoger onderwijs, HBO5, kwaliteits- en internationaal beleid, toelatingsproeven en flexibilisering - Simon Van Damme

Raadgever basisonderwijs, kleuterparticipatie, inschrijvingsrecht, gelijke kansen, leerplicht, ICT, VSK - Elien Werbrouck

Raadgever volwassenenonderwijs, asiel, Brussel, cvo's, cbe's, taalbeleid, 2de kansonderwijs, NT2 - Astrid De Groeve

Raadgever Deeltijds Kunstenonderwijs, bestuurlijke schaalvergroting, ondersteuning secundair onderwijs, mediawijsheid, leerlingen- en studentenparticipatie - Lies Reynaert

Raadgever hoger onderwijs, lerarenopleiding - Sofie Landuyt

Raadgever secundair onderwijs, TSO/BSO, duaal leren, beroepskwalificaties - Philip Demuynck

Raadgever, medisch expert, sub contingentering - Dirk Dauwe*

Medewerker - Jan De Corte*

 

Ondersteunende diensten

Secretariaat - Frieda Mertens*

Secretariaat - Veerle Gysens*

Chauffeur minister - Dirk Casteleyn

Chauffeur minister - Hans Verhamme

Chauffeur kabinetschef - Didier Vanbavinckhove

Chauffeur kabinetschef - Johan Terry

Onthaalbediende / medewerker communicatiecel - Michel Van den Eeckhoudt

Onthaalbediende - Doreen Dhaemer

Onthaalbediende - Greta Walmagh

Kokkin - Monique Walravens

Zaalverantwoordelijke - Laurette Debehets

 

 * werkt deeltijds

 

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream