Kleuteronderwijs


Regeerakkoord:

We zetten in op een maximale participatie aan het kleuteronderwijs. Kinderen vanaf 3 jaar willen we zo veel mogelijk daadwerkelijk naar school doen gaan. We doen daarvoor een beroep op o.a. de Huizen van het Kind”

Gerealiseerd:

Voor het kleuteronderwijs stelden we een kleutercoördinator aan om lokale instanties en initiatieven te ondersteunen. Het actieplan ‘Elke dag kleuteronderwijs telt’ is er om de kleine groep kleuters die niet ingeschreven is of onvoldoende participeert, toch naar de kleuterklas te krijgen.

Een vernieuwd kleuterpakket zal de kleuterparticipatie verhogen. Enkel kleuters die minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in de 3de kleuterklas zullen toegang krijgen tot het lager onderwijs.

Bij de hervorming van de kinderbijslag hebben we een participatietoeslag ingevoerd. Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in een door de Vlaams Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school (100 halve dagen) krijgen 150 euro extra per jaar. 

Elke school en elke gemeente in Vlaanderen krijgt voortaan een rapport over de aanwezigheden van de kleuters op school. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat kleuters voldoende aanwezig zijn op school, want elke dag kleuteronderwijs telt. Vlaanderen doet het heel goed als het over kleuterparticipatie gaat. http://www.hildecrevits.be/nl/scholen-en-gemeenten-krijgen-rapport-over-aanwezigheden-kleuters 

 

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream