14 mei 2008

Kwaliteit zwemwater aanzienlijk verbeterd

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
14 mei 2008
 
 
 
 
Elke zomer opnieuw volgt de Vlaamse overheid de kwaliteit van het zwemwater nauwkeurig op. Het kustwater wordt tijdens het badseizoen minimum twee keer per week gecontroleerd, de zoetwaterplassen wekelijks. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft zopas de meetgegevens van de zomer 2007 gerapporteerd aan Europa. Daaruit blijkt dat de zwemwaterkwaliteit zowel aan de kust als in het binnenland aanzienlijk is verbeterd.
 
In 2007 voldeed slechts 1 van de 40 stranden – het Noodstrand in Oostende - tijdelijk niet aan de Europese minimumnormen. In 2006 waren er dat nog 9. De verbetering wordt nog duidelijker wanneer de resultaten getoetst worden aan de veel strengere richtwaarden: in 2007 voldeed 50% van de stranden aan de Europese richtwaarden. Dat is een verdubbeling t.o.v 2006.
 
Ook de zoetwaterplassen in het binnenland deden het vorig jaar opmerkelijk beter. Net zoals aan de kust voldeed slechts 1 van de 40 gecontroleerde zwem- en recreatievijvers tijdelijk niet aan de Europese minimumnormen. Bij toetsing aan de strengere richtwaarden, voldoet 67%. Ter vergelijking, in 2006 was dit nog maar 57%.
 
De verbetering van de zwemwaterkwaliteit is gerealiseerd door de afvalwaterrioolstelsels van de kustgemeenten van een gescheiden stelsel te voorzien. Daarnaast zijn er ook waterzuiveringsinstallaties gebouwd in Adinkerke, Wulpen, Oostende, Brugge en Heist. Deze investeringen zorgen ervoor dat het afvalwater gezuiverd wordt.
 
Minister Crevits: “De komende jaren zullen nog een beperkt aantal gemeentelijke investeringsprojecten uitgevoerd worden. Het gaat vooral om projecten die oppervlakte- en regenwater afkoppelen van de collectoren. Die ingrepen moeten de kans verder verkleinen dat afvalwater bij hevige neerslag ongezuiverd in de waterlopen – en dus ook in de zee - terechtkomt. Daarom zorg ik voor een structurele verhoging van de subsidies voor de gemeentelijke rioleringsprojecten van 67 miljoen in 2007, naar 92 miljoen in 2008 en naar jaarlijks bijna 120 miljoen vanaf 2009. De kwaliteit van het zwemwater kan je trouwens altijd bekijken op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij www.vmm.be of op de informatieborden langs het strand.
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream