Lager onderwijs


Regeerakkoord:

“In het lager onderwijs behouden we een geïntegreerde benadering, maar investeren we in de laatste jaren nog meer in het ontdekken en ontwikkelen van talenten, waarbij wetenschap en techniek als apart leergebied verder wordt uitgewerkt om het aldus een evenwaardige positie te geven.

Taalinitiatie in het lager onderwijs kan in het Engels, Frans en Duits worden aangeboden wanneer de leerlingen het Standaardnederlands voldoende onder de knie hebben.

Op het einde van het basisonderwijs worden alle leerlingen getoetst. De doelstelling is zowel feedback te kunnen geven in het kader van de interne kwaliteitscontrole van de scholen als gegevens te verzamelen op systeemniveau. Met de onderwijsverstrekkers wordt overeengekomen om de huidige OVSG-toetsen en de interdiocesane toetsen te valideren in samenspraak met het Steunpunt Toetsontwikkeling, dat de peilingsproeven en paralleltoetsen ontwikkelt. Op die manier kan een toets tool-kit ontstaan. Met de realisatie van dezelfde doelstelling voor ogen voeren we gesprekken met de onderwijsverstrekkers van het secundair onderwijs en bekijken we hoe de bestaande peilingsproeven daartoe een basis kunnen vormen.

We stimuleren scholen om in grotere verbanden bestuurlijk samen te werken, met respect voor de eigenheid van de pedagogische entiteiten.

Binnen het basis- en secundair onderwijs gaan we naar een bestuurlijke optimalisatie van het onderwijslandschap, met respect voor de verscheidenheid ervan en in de geest van het subsidiariteitsbeginsel. We stimuleren scholen om in grotere verbanden samen te werken zodat ze de uitdagingen van de toekomst kunnen aangaan. Op welke manier ze dat doen, kunnen ze zelf bepalen. Ook bij nieuwe bestuursmodellen moet de herkenbaarheid van de individuele school en haar inbedding in de lokale gemeenschap behouden blijven. Zeker voor het basisonderwijs blijven we inzetten op de nabijheid van scholen.

Gerealiseerd:

Taalbeleid: we sensibiliseren rond taalinitiatie en bieden Frans/Duits/Engels vanaf het derde jaar gewoon lager onderwijs facultatief aan. Wel steeds op voorwaarde dat de leerlingen het Nederlands voldoende beheersen.

Tijdens een bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Taalunie werd de Taalraad begrijpend lezen opgericht. 

De toolkit, met gevalideerde toetsen versterkt de scholen in hun interne kwaliteitszorg. Vanaf volgend schooljaar neemt iedere leerling op het einde van het basisonderwijs deel aan een gevalideerde toets van minstens twee leergebieden.

Elke leerling in het basisonderwijs krijgt een getuigschrift, ook de leerlingen die naar de B-stroom gaan. Voor deze leerlingen wordt aangegeven welke doelen zij wel behaald hebben. 

De conceptnota “bestuurlijke optimalisatie” geeft schoolbesturen meer slagkracht en versterkt directies, leraren en ondersteunend personeel. Op die manier garanderen we blijvend kwalitatief onderwijs. Schoolbesturen die structureel samenwerken of fuseren kunnen in de toekomst rekenen op administratieve en organisatorische ondersteuning.

De lonen van de directeurs basisonderwijs worden gelijkgeschakeld vanaf 1 september 2018. Zo krijgen 7 op de 10 directeurs een hoger loon. De directeurs worden daarnaast ook meer klasvrij gemaakt en er komen 9 miljoen euro extra werkingsmiddelen.  

 

 

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream