14 maart 2018

Leraars bundelen krachten voor erkenning als zwaar beroep

 

Alle onderwijsvakbonden van het land komen vandaag samen om te pleiten voor de erkenning van leerkracht als een zwaar beroep. Ze krijgen de steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Voor het eerst sinds onderwijs een regionale bevoegdheid is, houden de Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden vandaag een nationale bijeenkomst. Zo willen ze druk zetten op minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR), die aan een akkoord over de zware beroepen werkt.

De erkenning van zware beroepen is een compensatie voor de pensioenhervorming van de federale regering, die ons langer wil laten werken. Afhankelijk van hoe zwaar een beroep is en hoelang de functie is uitgevoerd, zullen mensen iets of veel vroeger kunnen stoppen met werken. Wie vroeger stopt, krijgt wel een lager pensioen dan wie doorwerkt.

Bacquelaine heeft met de vakbonden criteria en voorwaarden voor een zwaar beroep uitgewerkt. Als de federale regering die goedkeurt, zal Bacquelaine daarna een lijst van zware functies opstellen.

De vraag is dan of ook het onderwijs in aanmerking komt. Leerkrachten hadden lang een gunstige pensioenregeling waardoor ze vroeger konden stoppen en toch een hoger pensioen krijgen. Dat gunstregime werd eerder al afgebouwd voor het vervroegd pensioen, waardoor leerkrachten op termijn langer moeten werken.

Nu wil de regering ook de berekening van het pensioenbedrag aanpakken - een hervorming die is gekoppeld aan de invoering van de zware beroepen. Het gevolg is dat leerkrachten op termijn langer zouden moeten werken voor hetzelfde of zelfs een lager pensioen. De hervorming heeft pas op de lange termijn een grote impact, omdat gunstige pensioenrechten voor loopbaanjaren uit het verleden behouden blijven.

De onderwijsvakbonden willen de impact beperken door leerkracht als zwaar beroep te laten erkennen. Volgens de criteria van Bacquelaine voor een zwaar beroep moet het werk fysiek zwaar zijn, onveilig zijn of onregelmatige uren tellen. Stress geldt enkel als een verzwarend criterium.

Volgens de onderwijsvakbonden moet ook die 'mentale of emotionele belasting' meetellen. 'Stress moet een volwaardig criterium zijn', zegt Koen Van Kerkhoven van de christelijke onderwijscentrale. Anders zouden enkel kleuteronderwijzers in aanmerking komen voor de erkenning als zwaar beroep omdat hun werk ook fysiek zwaar is. In dat geval organiseren de vakbonden acties.

Ze krijgen de rugdekking van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die er eerder al op wees dat het lerarenberoep ook psychosociaal zwaar is. Niet alleen moet leerkracht volgens haar als een zwaar beroep worden erkend. Eventuele opbrengsten van de hervorming in de Vlaamse publieke sector moeten volgens de onderwijsminister ook opnieuw in die sector worden geïnvesteerd. Voor Crevits staat veel op het spel. Ze wil er alles aan doen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Er zijn de volgende jaren flink meer leerkrachten nodig door het stijgende aantal leerlingen en de pensionering van oudere leerkrachten. Vanaf 2019 moeten er jaarlijks 5 à 7.000 nieuwe leerkrachten bijkomen.

'Als je in de discussie over de zware beroepen plots tot een heel slechte kwalificatie van leraars komt - wat ik niet hoop - dan zal dat een enorme impact hebben op de instroom in het beroep', waarschuwde Crevits al in het Vlaams Parlement.

Vorige maand slaagde ze erin met de sociale partners in het onderwijs een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te sluiten. Het onderwijspersoneel krijgt 1,1 procent extra loon, maar daarmee houden de onderwijslonen enkel gelijke tred met die in andere sectoren. Het maakt het beroep dus niet per se aantrekkelijker.

Daarvoor is het wachten op het pact dat Crevits wou afsluiten met de vakbonden en onderwijsverstrekkers. De discussie daarover is naar het najaar uitgesteld in afwachting van een studie over de taakbelasting van leerkrachten. Dat uitstel maakt samen met het gebrek aan geld de kans klein dat de CD&V'ster er nog deze regeerperiode in slaagt een echt loopbaanpact uit de brand te slepen.

CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE KOEN VAN KERKHOVEN - BARBARA MOENS EN JASPER D'HOORE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream