12 februari 2018

Mama of papa drie keer mee naar dokter

 

Vanaf volgend schooljaar moet het verplichte medisch onderzoek op school meer aandacht besteden aan de mentale gezondheid van het kind. "Een positieve evolutie", vinden de centra. Ook worden ouders uitgenodigd op drie van de vijf (nu nog zeven) onderzoeken.

Herinnert u zich het nog? In een wachtzaal van het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) de tijd vullen tot het aan jou was om naar het kleedhokje te gaan. Slipje en hemdje mocht je aanhouden. Je werd gemeten en gewogen, je ogen en tanden werden gecontroleerd en je kreeg de nodige vaccinaties. Vervelender was dat er vanaf een bepaalde leeftijd ook in je slipje werd gekeken. Dat verplichte medisch onderzoek ziet er vanaf volgend schooljaar anders uit. Leerlingen zullen minder onderzocht worden - vijf in plaats van zeven keer. Je krijgt een verplicht onderzoek in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar, het zesde leerjaar en het derde middelbaar. "Die herschikking sluit beter aan bij de scharniermomenten in de ontwikkeling van het kind", klinkt het.

Wat vooral opvalt is dat het medisch onderzoek meer aandacht moet besteden aan het psychologische welzijn van kinderen. "Leerlingen kunnen vragen stellen rond psychisch welzijn, bijvoorbeeld rond geaardheid of zwaarmoedigheid", aldus onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). De kinderen zullen dat niet noodzakelijk aan een arts moeten toevertrouwen. Het CLB beschikt ook over maatschappelijk werkers en psychologen.

Bovendien worden ouders aangemoedigd om tijdens het medisch onderzoek in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar en het zesde leerjaar aanwezig te zijn. Zo krijgt het CLB een beter zicht op de leefsituatie van de leerling. Nog nieuw is dat leerlingen die thuisonderwijs volgen voortaan ook verplicht naar het medisch onderzoek moeten. De veranderingen kaderen binnen de hervorming van de leerlingenbegeleiding waar minister Crevits aan werkt. "Leerlingenbegeleiding is niet alleen de ondersteuning bij een leerprobleem of het helpen bij een studiekeuze. Het is een geheel aan maatregelen waarbij ook de gezondheid en het psychisch welbevinden van de leerling aan bod komt", aldus de CD&V-minister.

Wat vinden de CLB's die het medisch onderzoek organiseren van de aanpassingen? "Het is logisch dat je tijdens zo'n onderzoek aandacht hebt voor het psychosociale welzijn van het kind", zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB's. "Wij vinden dit dan ook positief. En dat ouders worden betrokken, juichen we toe. Het is voor hen een kans om kennis te maken met het CLB. Maar we maken ons wel nog wat zorgen over wat er juist van ons wordt verwacht. Kan zo'n psychosociaal onderzoek gebeuren op dezelfde manier als een puur medisch onderzoek? We gaan daar dan ook tijd voor moeten vrij maken. Moeten wij systematisch screenen naar problemen zoals depressie? Daar moeten we toch mee opletten. We denken dat scholen zelf best nadenken hoe ze zulke problemen opsporen." Minister Crevits laat weten dat de CLB's vrijheid krijgen in de organisatie van het medisch onderzoek. "Belangrijk is wel dat ze het op dezelfde manier doen en dat het volgens wetenschappelijk verantwoorde methodes gebeurt."

Crevits hervormt medisch onderzoek

ISOLDE VAN DEN EYNDE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream