18 mei 2017

Meer meisjes kiezen voor technische richtingen

 

30 procent van de meisjes in het vijfde en zesde middelbaar kozen vorig schooljaar voor STEM-richtingen. Dat staat voor science, technology, engineering en mathematics. Het aandeel meisjes stijgt. Vijf jaar geleden ging het nog om 27,4 procent van de meisjes.

'In dit groeitempo is de ambitieuze doelstelling van een derde meisjes in STEM-richtingen in de derde graad tegen 2020 haalbaar', zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). 'Bovendien kiezen meer meisjes met een middelbaar STEM- diploma voor zo'n opleiding in het hoger onderwijs.'

Globaal genomen werden de technische richtingen in het algemeen secundair onderwijs (aso) en in het beroepssecundair onderwijs (bso) vorig schooljaar populairder. Die stijgende interesse vertaalt zich wel weinig in diploma's. Het aantal uitgereikte STEM-studiebewijzen aan het einde van het middelbaar daalde licht en is sinds het schooljaar 2010-2011 min of meer stabiel op 44 procent. Terwijl het aandeel uitgereikte STEM-diploma's in het aso stijgt, daalt dat aandeel in het beroepsonderwijs en blijft het constant in het technisch onderwijs. In het hoger onderwijs is ruim een op de vier uitgereikte diploma's een STEM-diploma.

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream