12 september 2008

Milieuvriendelijke en energiezuinige verwarmingsinstallaties door regelmatig onderhoud

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
12 september 2008
 
 
Milieuvriendelijke en energiezuinige verwarmingsinstallaties door regelmatig onderhoud
 
 
Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist om de verplichting tot keuring en nazicht van centrale stooktoestellen op gasvormige brandstof pas te laten ingaan op 1 juni 2010. Aldus wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden, namelijk de aanmaak van instrumenten, de erkenning van opleidingscentra en de vorming van technici.
 
Tevens lanceert Vlaams minister Hilde Crevits een sensibiliseringsactie om het belang van een degelijk afgestelde en regelmatig onderhouden ketel onder de aandacht te brengen. De informatiecampagne belicht vooral de reeds bestaande regelgeving. Enerzijds tot keuring en nazicht van verwarmingstoestellen op steenkool, hout, mazout en andere vaste of vloeibare brandstoffen. Anderzijds tot jaarlijks onderhoud van dergelijke ketels en tweejaarlijks onderhoud van verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof.
 
 
Sinds 1 juni 2007 gelden in Vlaanderen nieuwe voorschriften voor het onderhoud en nazicht van centrale verwarmingstoestellen. Zo werden bijkomend, naast de stookinstallaties op vaste en vloeibare brandstoffen, ook deze op gasvormige brandstoffen in de wetgeving opgenomen, evenals de aanmaak van warm verbruikswater. De verplichting geldt met ingang van 1 juni 2007, behalve voor toestellen op gasvormige brandstoffen waar 1 juni 2010 de startdatum wordt. Na keuring krijgt de eigenaar van de onderhoudstechnicus een keuringsrapport dat hij bij het toestel dient te bewaren.
 
Om de nieuwe regelgeving bij de burger bekend te maken en de vele voordelen van het nazicht van een centraal stooktoestel te onderstrepen, geeft Vlaams minister Hilde Crevits vandaag het startschot voor een informatiecampagne met de brochure “Wat u moet weten over uw centrale verwarming: Nieuwe onderhoudsregels voor gas en stookolie, tips en premies“, alsook de website www.centraleverwarming.lne.be. De brochure kan kosteloos besteld worden op het gratis nummer 1700. Zij geeft op een beknopte en toegankelijke manier meer uitleg bij de nieuwe regelgeving.
 
Om de burger kwaliteit te garanderen, wordt met de nieuwe regelgeving ook een controle op het uitvoerend werk van de technicus ingevoerd. Hiertoe werd een geaccrediteerd organisme aangeduid, dat in Vlaanderen in de loop van de komende maanden steekproefsgewijs de door de diensten van de minister aangeduide locaties zal bezoeken. Correct afgestelde energiezuinige installaties verhogen niet alleen de veiligheid, maar leveren ook een aanzienlijke jaarlijkse financiële besparing op.
 
Vlaams minister Hilde Crevits: “Iedereen verwacht dat zijn verwarmingsinstallatie efficiënt werkt, niet te veel verbruikt, veilig is en zeker op koude winterdagen het niet laat afweten. Om dat te garanderen is een juiste afstelling en een regelmatig onderhoud van het toestel essentieel. Voor oudere energieverslindende verwarmingsketels is zelfs een vervanging door een CV-ketel met hoog rendement aangewezen. De verwarming van een woning is immers goed voor 50 tot 70% van de energierekening. Het vervangen van de oude stookketel door een condensatieketel levert een gemiddelde besparing op van meer dan 500 euro per jaar. Door het fiscale voordeel en verschillende premies kan een nieuwe installatie al worden terugverdiend op minder dan 4 jaar.”
 
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream