4 september 2008

Minister Crevits lanceert samen met de OVAM en Fost Plus nieuwe zwerfvuilcampagne naar de mobiele Vlaming

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
4 september 2008
 
 
Minister Crevits lanceert samen met de OVAM en Fost Plus nieuwe zwerfvuilcampagne naar de mobiele Vlaming
 
 
Begin september lanceren de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Fost Plus in opdracht van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits de derde golf van de zwerfvuilcampagne ‘indevuilbak’. Minister Crevits wil dit jaar de aandacht vestigen op de mobiele Vlaming. Het is uitkijken naar zwerfvuil dat op radio, tv en in de week- en maandbladen en kranten onverwacht zal opduiken. Zowel automobilisten als trein-, tram- en busgebruikers, jong en oud, zijn het doelpubliek. Dit sluit naadloos aan bij de zwerfvuilaffichecampagne langs de autosnelwegen van deze zomer.
 
Deze zwerfvuilcampagne gaat echter verder dan de gewone mediakanalen. Ze zal de burger ook in het dagdagelijkse leven met het storende karakter van zwerfvuil confronteren. Zo worden bijvoorbeeld bussen van De Lijn omgetoverd tot zwerfvuilbussen, komen er in treinstations affiches met dienstregeling besmeurd met zwerfvuil en zullen winkelketens actief participeren. De mobiele Vlaming produceert immers een hoop afval dat jammer genoeg niet altijd in de vuilnisbak terechtkomt. Bijgevolg teistert zwerfvuil dan ook menige openbare weg, bus- en tramhalte, station, tankstation en parking langsheen snelwegen. De ‘indevuilbak’-campagne zal de Vlaming dus “storen”, net zoals de burger met de regelmaat van de klok gestoord wordt door zwerfvuil langs de weg of in het bushokje om de hoek.
 
Liefst 76% van de Vlamingen zegt zich eraan te ergeren. De laatste jaren wordt zwerfvuil bovendien meer en meer als een factor opgegeven die mee aanleiding geeft voor een onveilig gevoel op straat. De strijd tegen het zwerfvuil is voor minister Hilde Crevits dan ook een prioriteit.
 
Nieuwe campagne ‘indevuilbak’ sensibiliseert mobiele Vlaming
De nieuwe campagnegolf gaat op 8 september 2008 van start met de slogan ‘Zwerfvuil hoort in de vuilbak’. De jongste ‘indevuilbak’-campagne focust op de mobiele Vlaming in de brede zin van het woord. Automobilisten, trein-, tram- en busgebruikers, jong en oud, worden aangespoord om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zwerfvuil ontsiert immers tal van openbare wegen. Ook bus- en tramhaltes, treinstations, tankstations en parkings langs snelwegen moeten eraan geloven. Dit zwerfvuil is niet alleen enorm storend, het opruimen ervan kost ook handenvol geld.
 
Zwerfvuil op radio & tv, in kranten en openbaar vervoer
Deze ‘indevuilbak’-campagne zal niet onopgemerkt voorbijgaan. De ondertussen welbekende ‘indevuilbak’-spot, die een Bronze World Medal won in de prestigieuze International Advertising Award in New York, zal ook nu weer te zien zijn op tv. Daarnaast zal de nietsvermoedende lezer, kijker of luisteraar tijdens de maanden september en oktober op ludieke wijze geconfronteerd worden met storend zwerfvuil in zijn favoriete media (krant, week- en maandbladen, radio & tv). De nieuwste ‘indevuilbak’-campagne gaat echter nog verder. In quasi alle Vlaamse treinstations komen er affiches met dienstregeling en stadsplannen besmeurd met zwerfvuil. Daarnaast zal zwerfvuil de flanken van zo’n 210 bussen van De Lijn ontsieren. Ook verschillende winkels en parkings zullen erop wijzen dat zwerfvuil wel degelijk stoort.
 
‘Indevuilbak’-campagne
Deze campagne, die het resultaat is van een unieke samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven (Fost Plus, FEDIS, FEVIA, CIMABEL, TABASERV) in de strijd tegen zwerfvuil, maakt onderdeel uit van de langetermijnvisie van minister Crevits met betrekking tot zwerfvuil. Het beleid steunt op drie pijlers: communicatie en sensibilisering, verbetering van de infrastructuur en volgehouden handhaving.
 
Communicatie: Een uitgebreide communicatiecampagne moet de burger overtuigen dat zwerfvuil veroorzaken maatschappelijk niet aanvaardbaar is. De communicatie wil de burger met een knipoog wijzen op de vrij eenvoudige oplossing waaraan hij of zij kan helpen: zwerfvuil in de (straat)vuilnisbakjes gooien.
 
Infrastructuur: Een belangrijk aspect van de ‘indevuilbak’-campagne is de ondersteuning van de lokale besturen in hun strijd tegen zwerfvuil. De ‘indevuilbak’-campagne verleent op jaarlijkse basis materiaalsteun voor gemeentelijke opruimacties. Zo verdeelde de campagne in 2008 ruim 350.000 afvalzakken van 60 liter, 30.000 handschoenen en 15.000 fluojasjes.
Daarnaast verleent de campagne ook subsidies voor de aankoop van veegwagens, straatvuilnisbakjes, en andere elementen van infrastructuur om het zwerfvuilprobleem aan te pakken. Sinds 2007 zijn 83 aanvragen tot dergelijke steun behandeld en goedgekeurd.
 
Handhaving: Het milieuhandhavingsdecreet dat eind vorig jaar werd goedgekeurd, geeft de gemeenten juridisch de mogelijkheid om allerlei kleine vormen van openbare overlast snel en adequaat aan te pakken. Minister Hilde Crevits wijzigde daarvoor de strafbepalingen van het Afvalstoffendecreet. Hierdoor zullen gemeenten onmiddellijk gemeentelijke sancties kunnen opleggen voor het vervuilen van de openbare weg en plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Bij wijze van voorbeeld gaat het om het achterlaten van allerlei zwerfvuil (sigarettenpeukjes, kauwgum, blikjes, …), wildplakken, het niet opruimen van uitwerpselen van rijdieren, sluikstorten, enzovoort. Bij het bepalen van de gemeentelijke sancties kunnen de gemeenten kiezen ofwel voor politiestraffen, ofwel voor een administratieve geldboete met een maximum van 250 euro.
 
 
 
 
 


 
Voor meer informatie
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
 
Pleon
Christophe Batens en Griet Vandekerckhove
02 550 00 55
 
OVAM
Jan Verheyen: woordvoerder
015 284 140
 
Fost Plus
Youri Sloutzky: Public Relations Manager
02 775 04 98
 
Het persbericht en beeldmateriaal vindt u terug op www.pressinformation.be
 
 
Over de OVAM
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, kortweg de OVAM, is verantwoordelijk voor het afvalstoffenbeleid en het bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. De OVAM werd opgericht naar aanleiding van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. Sinds de uitvaardiging van het bodemsaneringsdecreet in 1995, is de OVAM ook verantwoordelijk voor bodemsanering. Het Vlaamse afvalbeleid wordt uitgestippeld en bepaald door de Vlaamse minister voor Leefmilieu Hilde Crevits. De OVAM bepaalt dus het afvalbeleid niet, maar staat wel in voor de voorbereiding en uitvoering ervan. In het afvalbeleid staat preventie centraal, wat op zijn beurt verbonden is met minder verbruik van grondstoffen, water en energie. Het werkterrein van de OVAM is dus ruimer dan puur afvalbeheer en bevat ook materialenbeheer. Meer info op: www.ovam.be
 
Over Fost Plus
Fost Plus werd opgericht in maart 1994 en telt 53 geassocieerde leden die de producenten en importeurs van verpakkingen, van verpakte producten of verpakkingsmateriaal, de distributiebedrijven en de beroepsfederaties vertegenwoordigen. Fost Plus is een organisme dat vanuit een vrijwillig en pro-actief initiatief van de privé-sector is ontstaan om in samenwerking met alle actoren in het systeem (industrie, consumenten, gemeenten, intercommunales, recycleurs, …) een globale en duurzame oplossing te bieden voor het beheer van het huishoudelijke verpakkingsafval. Fost Plus promoot, coördineert en financiert de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Meer info op: www.fostplus.be
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream