12 oktober 2017

Minister Crevits voorziet in 3 miljoen euro voor tweede ronde huursubsidies scholen

 

Minister Crevits zal eind dit jaar een tweede ronde organiseren voor de toekenning van huursubsidies aan scholen. Ze investeert daarvoor jaarlijks 3 miljoen euro voor scholen van het gesubsidieerd onderwijs. Met die huursubsidies kunnen scholen hun capaciteit uitbreiden of hun gebouwen vernieuwen. De huur van een gebouw zorgt voor een vlotte en snelle realisatie van bijkomende plaatsen in scholen. Een gebouw huren kan nuttig zijn in een nieuwe woonwijk waar veel jonge gezinnen komen wonen. Dit kan ook nuttig bij stadsvernieuwingsprojecten waarbij verschillende maatschappelijke functies gecombineerd worden. Bij een eerste oproep dit jaar werden 34 projecten goedgekeurd, goed voor een jaarlijkse huursubsidie van bijna 3 miljoen euro die 9500 leerlingen ten goede komen.

Minister Crevits bevraagt gemeenten om plaatsen in basis- en secundair onderwijs in kaart te brengen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal volgend voorjaar een nieuw bevraging doen bij alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel. De minister vraagt de gemeenten om het aantal plaatsen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs in kaart te brengen. Die gegevens zijn nodig om een nieuwe capaciteitsmonitor samen te stellen. Die monitor is de basis voor de toekenning voor capaciteitsmiddelen om extra plaatsen in scholen te creëren.

Vlaanderen kent elk jaar 50 miljoen euro toe aan capaciteitsmiddelen. Die middelen worden op basis van de capaciteitsmonitor toegekend aan de steden en de gemeenten met de grootste noden voor een periode van drie jaar, van 2016 tot 2018. De meeste capaciteitsmiddelen gaan nu nog naar het basisonderwijs, maar in de toekomst zal er een verschuiving plaats vinden naar het secundair onderwijs.

Daarnaast wil minister Crevits via Onderwijsdecreet 28 de regelgeving aanpassen zodat secundaire scholen ook in de gepaste omkadering (personeel) kunnen voorzien wanneer zij volgend schooljaar (2018-2019) hun huidige schoolcapaciteit structureel verhogen binnen de al bestaande schoolinfrastructuur omwille van het groeiende leerlingenaantal in het secundair onderwijs.

Ruim 4000 extra plaatsen in Brusselse scholen

Tegen het einde van deze legislatuur komen er 2.055 extra plaatsen in scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De extra plaatsen betekenen een forse toename. Tussen 2010 en eind 2016 was er een stijging met 1951 extra plaatsen in de klas. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er middelen toegekend voor 4.000 bijkomende plaatsen op een leerlingenpopulatie van ruim 30.500 dit jaar.

 

Daarnaast is er de recente goedkeuring voor de bouw van een nieuwe  secundaire school van de vzw Ignatiusscholen in Molenbeek, samen met de private sector. Het gaat om een school voor 700 leerlingen en een investering van ruim 25 miljoen euro.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream