28 maart 2009

Minister Crevits weerlegt kritiek op aanpak CO2-uitstoot

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER HILDE CREVITS

VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,

LEEFMILIEU EN NATUUR

28 maart 2009

 

Minister Crevits weerlegt kritiek op aanpak CO2-uitstoot

 

Minister Hilde Crevits wijst er op dat de resultaten van het klimaatbeleid positief zijn. De emissies van broeikasgassen dalen voor het vierde jaar op rij, niet alleen door warme winters, maar ook door het concrete effect van beleidsmaatregelen in diverse sectoren. Hierdoor daalde de uitstoot van broeikasgassen in 2007 voor het eerst onder de Kyotodoelstelling: 7% onder het niveau van 1990. De structurele trend zit dus goed. De industrie, elekticiteitssector en landbouw hebben de grootste bijdrage hiertoe geleverd.  Ook voor CO2, waar de uitstoot voor het vierde jaar op rij daalt na het piekjaar 2003. De minister erkent dat er nu vooral ook structurele resultaten nodig zijn in de gebouwen- en transportsector. Daarvoor zijn nu al een reeks belangrijke nieuwe Vlaamse en Europese beleidsbeslissingen genomen, waarvan de impact de komende jaren zal duidelijk worden. Om de mensen nog meer te sensibiliseren over hun energieverbruik besliste minister Crevits om voor het eerst deel te nemen aan ‘Earth Hour’ van WWF, door uitzonderlijk deze nacht de lichten langs de autosnelwegen niet aan te steken. Om veiligheidsredenen blijven de lichten aan de op- en afritten, de ringwegen en de knooppunten wel branden.

 

Grafiek: Overzicht CO2 uitstoot Vlaams gewest – VMM.

 

De dalende emissies zijn er niet vanzelf gekomen. De Vlaamse regering heeft deze legislatuur al 106 klimaatmaatregelen genomen, en het investeringsbudget voor 2006-2012 is intussen toegenomen tot 1,5 miljard euro. Minister Hilde Crevits: “Maar al deze goede resultaten en inspanningen zijn zeker geen reden tot euforie. Ik en mijn collega's in de Vlaamse regering zullen hieraan verder werken, nieuwe maatregelen onderzoeken en bijkomende onderbouwde beslissingen nemen om de Kyotodoelstelling in 2008-2012 te halen.

 

Minister Hilde Crevits stelt dat het nu vooral belangrijk is dat de geleverde inspanningen de volgende jaren worden doorgetrokken. In sommige sectoren moet het beter, met het uitzicht op 2020, waar nieuwe meer ambitieuze doelstellingen zullen gerealiseerd worden. De grootste uitdagingen zijn de sectoren mobiliteit en gebouwen. De Europese normen voor de autoconstructeurs voor de nieuwe automodellen zullen er op termijn voor zorgen dat de uitstoot vermindert. Hier was immers nood aan een Europese maatregel, aangezien er niet alleen Vlaamse wagens over onze wegen rijden.

 

Uitstoot van de gebouwen

De minister nam het voorbije jaar een aantal ingrijpende energiebesparende maatregelen om de uitstoot door verwarming van gebouwen terug te dringen en dit zowel bij gezinnen als bij kantoren. Vorige week werd nog vastgesteld dat nieuwbouwwoningen vanaf 2010 moeten voldoen aan een E80-norm. Voor 2009 is dat nog E100. De minister wil geleidelijk aan de norm verstrengen, zodat bouwen nog haalbaar en betaalbaar is.

 

Na de sterke stijging tot 2003 is er een afname van het energieverbruik en dus de CO2-emissies. De uitstoot van de huishoudens is in 2007 verder gedaald tot 12,1 miljoen ton CO2. Voor het eerst in 17 jaar zijn de emissies hiermee terug op hetzelfde niveau van het basisjaar 1990. Ten opzichte van 2006 is dat een vermindering met 5,5%. In vergelijking met het piekjaar 2003 bedraagt de daling van de emissies gerealiseerd in deze sector in deze legislatuur intussen zelfs 16% of 2,3 miljoen ton CO2.

 

De energiebesparende inspanningen van de gezinnen hebben een rol gespeeld in de daling van het verbruik. Dit blijkt ook uit de afname van het elektriciteitsverbruik in 2007 met 1,7% tov 2006. De minister verwacht dat het resultaat van de toename van het aantal aangevraagde energiebesparende premies voor bestaande woningen de komende jaren duidelijk worden.

 

Minister Hilde Crevits besluit: “Goed geïsoleerde woningen verbruiken minder energie en stoten dan ook minder CO2 uit. Het is dan heel positief dat de aangevraagde premies voor energiebesparende investeringen zoals dakisolatie, superisolerende beglazing en hoogrendementsketels sinds 2006 bijna verviervoudigd zijn van 29.000 premies in 2006 naar 112.000 premies in 2008. Met de bijkomende dakisolatiepremie van 500 euro zullen nog meer gezinnen in 2009 gaan isoleren. Daarvoor werd dit jaar 50 miljoen euro uitgetrokken. Het energieverbruik door de gezinnen en de CO2-uitstoot zal dus zeker verder dalen de komende jaren.

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

persdienst.crevits@vlaanderen.be

www.hildecrevits.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream