4 november 2008

Minister Hilde Crevits bereikt een akkoord met de gemeenten en Recupel over de inzameling van elektrotoestellen op de containerparken

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
4 november 2008
 
 
Minister Hilde Crevits bereikt een akkoord met de gemeenten en Recupel over de inzameling van elektrotoestellen op de containerparken
 
De gemeenten en Recupel hebben, na bemiddeling van Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits, een akkoord gesloten over de vergoeding voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) via de containerparken en regionale overslagstations (ROS). De dreiging dat de containerparken zouden gesloten worden voor de inzameling van AEEA is hiermee definitief afgewend.
 
Enkele maanden geleden werd een principieel akkoord bereikt tussen Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits en de betrokken federaties over een nieuwe MBO voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Hierin is voorzien dat de inzameling van AEEA via de containerparken verder gezet kan worden.
 
De onderhandelingen tussen Recupel en de gemeenten over de vergoeding voor de inzameling van AEEA via de containerparken en regionale overslagstations waren echter in het slop geraakt.
 
Vermits minister Crevits overtuigd is dat de containerparken een goed inzamelkanaal zijn voor de AEEA van de burgers, heeft zij het initiatief genomen om samen met de OVAM een bemiddelingsvoorstel uit te werken. Dit voorstel is vandaag zowel door de VVSG (de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) als door Recupel aanvaard.
 
Enerzijds zal Recupel aan de gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een vergoeding van 100 euro/ton betalen voor de ROS-werking. Deze vergoeding komt bovenop de 79 euro/ton voor het gebruik van de containerparken zelf, waarvoor al eerder een akkoord bereikt was. Ze zal jaarlijks geïndexeerd worden.
 
Anderzijds engageren de gemeenten zich om bijkomende inspanningen inzake communicatie te leveren om zoveel mogelijk AEEA via het reguliere circuit in te zamelen. De doelstelling hierbij is om tegen 2011 11 kg AEEA/inwoner in te zamelen. Nu bedraagt deze hoeveelheid 7,8 kg per inwoner per jaar.
 
Vlaams minister Hilde Crevits stelt: “De inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten via de containerparken is goed ingeburgerd bij de Vlaming. Ik ben blij dat zowel Recupel als de gemeenten het belang ervan inzien om dit inzamelkanaal te behouden en dat we er in geslaagd zijn hiervoor een correcte vergoeding te bepalen. Tegelijkertijd engageren beide partijen zich om de ingezamelde hoeveelheid AEEA aanzienlijk te doen stijgen tegen 2011.
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream