1 september 2008

Ministers Anciaux en Crevits ondertekenen charter voor jeugd, natuur en bos

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
28 augustus 2008
 
Ministers Anciaux en Crevits ondertekenen charter voor jeugd, natuur en bos
 
Minister van Jeugd Bert Anciaux en minister van Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits ondertekenen vandaag het charter voor jeugd, natuur en bos. Daarin scharen de partners zich achter de doelstelling om meer kansen te creëren voor speelruimte voor kinderen en jongeren in de natuur. De beschikbare groene plekjes in Vlaanderen zijn immers schaars en ongelijk verdeeld over de provincies. Het aanbod is soms onvoldoende voor onze jeugd die vaak nood heeft aan ruimte om zich in uit te leven. Minister Crevits trekt voor 2008 1,5 miljoen euro uit voor projecten met kindvriendelijke groene ruimte.
 
Vele beheerders van bos- en natuurgebieden stellen vaak met veel idealisme hun terreinen open voor de jeugd. Getuige hiervan zijn de meer dan 410 officiële speelzones in bossen en natuurreservaten. Dit aantal is een groot succes. Het is zelfs onze Noorderburen niet ontgaan, die al drie keer met grote bewondering een bezoek hebben gebracht aan enkele van onze speelzones.
 
Vandaar dat er ook via aanleg en inrichting, ‘groene ruimte’ voor de jeugd wordt gecreëerd en dit liefst zo dicht mogelijk bij de jeugdlokalen. Minister Crevits kondigt trots aan er tegen begin 2009 een projectoproep ‘vergroening van de omgeving van mijn jeugdlokaal’ klaar wordt gestoomd voor de opmaak van een handboek en voor de begeleiding van 30 jeugdgroepen. Zij zullen actief hulp krijgen bij de opmaak van een ontwerp en bij de herinrichting van hun terrein.
 
Bovendien wenst minister Crevits nog de jaarlijkse subsidie aan steden en gemeenten, in het kader van het harmonisch park- en groenbeheer, in de kijker te zetten. Ze verdubbelt dit jaar het budget tot 1.500.000 euro, omdat bij de beoogde voorbeeldstellende en vernieuwende projecten, het thema ‘kindvriendelijke groene ruimte’ vooropstaat. Openbare besturen kunnen nog tot 1 oktober een dossier indienen bij het Agentschap Natuur en Bos. De minister is ervan overtuigd dat ze samen met en in het belang van de jeugd, kan rekenen op een groot enthousiasme bij de gemeenten met vele projecten tot gevolg.
 
Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux is verheugd over de ondertekening van het charter voor jeugd, natuur en bos. Het in het charter vooropgestelde partnerschap past volledig in de beleidsprioriteit Jeugdruimte zoals ook naar voor geschoven in het Vlaams jeugdbeleidsplan. “Willen we met ruimte creëren voor kinderen en jongeren, dan moeten de betrokken beleidsdomeinen goed samenwerken”, zegt Bert Anciaux. “Spelen in het groen waarbij jeugd de natuur ongedwongen leert kennen en waarderen, is van cruciaal belang. De samenwerking vandaag vastgelegd met minister Crevits en alle natuur- en jeugdpartners is een garantie voor meer bespeelbare publieke groene ruimte.”
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream