22 januari 2015

Nieuwe schoolbouwprojecten in Antwerpen, Beersel, Ledegem en Mechelen

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft in de commissie onderwijs in het Vlaams Parlement bevestigd dat het schoolbouwproject ‘CADIX’ in Antwerpen zal worden gerealiseerd. Samen met drie andere 'achterstallige' bouwprojecten in Beersel, Ledegem en Mechelen. De projecten passen in het private-publieke programma ‘Scholen van Morgen’. Dat project zit intussen op kruissnelheid. De volgende jaren worden alles samen 165 scholenbouwprojecten gerealiseerd.

Minister Crevits is zich ten volle bewust van de grote noden inzake schoolinfrastructuur, onder meer in de stad Antwerpen. Voor het CADIX-schoolbouwproject kon de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning niet tijdig gebeuren. Aangezien de stad Antwerpen expliciet vragende partij is om dit grote schoolbouwproject alsnog via de DBFM-formule Scholen van Morgen te kunnen realiseren, heeft de Vlaamse Regering naar een oplossing gezocht.

Er is de voorbije maanden onderhandeld tussen de Vlaamse overheid en de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ met onder meer als doel om het initieel voorziene programma van alle 165 scholenbouwprojecten volledig te kunnen realiseren. En mét succes. De onderhandelingen leidden tot een principieel akkoord dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Dit akkoord zorgt er onder meer voor dat de bouwlening van 2017 tot 2020 verlengd wordt. Dankzij deze verlenging zullen alle voorziene scholenbouwprojecten, ook het CADIX-project in Antwerpen, effectief gebouwd kunnen worden. Het CADIX-schoolbouwproject is het tweede grootste bouwproject binnen het DBFM-programma 'Scholen van Morgen'. Het gaat om een bouwproject met een gebouwoppervlakte van 24.073 m², goed voor een investeringswaarde van circa 50 miljoen euro. Het bouwprogramma omvat zowel de restauratie van de bestaande verouderde schoolgebouwen als een nieuwbouw.

Naast het CADIX-project worden nog drie andere DBFM-projecten opgevist. Het gaat over scholenbouwprojecten waarvoor op dit ogenblik nog geen bouwvergunning werd bekomen. Er is het DBFM-project voor de bouw van een gemeentelijke basisschool in Beersel. Dit project heeft vertraging opgelopen wegens problemen inzake erfgoed (renovatie van een klooster tot schoolgebouw). Ondertussen werd beslist het oorspronkelijke renovatieproject te vervangen door een nieuwbouwproject. Verder is er nog het schoolbouwproject van de Ursulinen in Mechelen. Dat schoolbouwproject liep vertraging op wegens zijn architecturale en stedenbouwkundige complexiteit. Tot slot is er nog een vierde schoolbouwproject dat ook nog geen bouwvergunning heeft. Het gaat om een schoolbouwproject in Ledegem. Dit schoolbouwproject is nieuw en komt ter vervanging van een ander DBFM-schoolbouwproject dat al vroeger vrijwillig uit het DBFM-scholenbouwprogramma is gestapt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: "Dankzij het principieel akkoord tussen de Vlaamse overheid en de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ zal het volledige programma Scholen van Morgen voluit gerealiseerd worden, inclusief de 'achterstallige’ DBFM-scholenbouwprojecten in Antwerpen, Beersel, Mechelen en Ledegem. Het volledige private-publieke programma 'Scholen van Morgen' wordt nu uitgevoerd, goed voor 165 scholenbouwprojecten en 200 nieuwe schoolgebouwen in totaal. Dit is een belangrijke eerste inhaalbeweging om de achterstand in de modernisering van het schoolpatrimonium in Vlaanderen weg te werken.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream