5 juni 2010

Omleidingsweg stapje dichterbij

 
Neerpelt Binnenkort wordt gestart met de opmaak van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de omleidingsweg rond Neerpelt. Dat vernam burgemeester Raf Drieskens na enkele weken van druk overleg met het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits.
Gemeentebestuur blijft voorstander van noordelijk tracé
Neerpelt is al lang vragende partij voor de aanleg van de omleidingsweg. 'Al in de jaren zeventig werd gestart met de aanleg van de weg. Het ontbrekende deel dat het centrum van de verkeersdrukte richting Hamont-Achel moet ontlasten, is toen niet aangelegd. Dagelijks rijden er meer dan 17.000 voertuigen door ons centrum', zegt de burgemeester.
In de kosten-batenanalyse wordt gefocust op twee tracé-alternatieven, het noordelijke tracé zoals in 1978 voorzien op het gewestplan en een variant waarbij naar het zuiden afgebogen wordt ter hoogte van de Hayenhoek en Eindstraat en dat vervolgens het spoor volgt.
'Deze studie moet een aanvulling zijn op het MER (milieu effecten rapport) dat vooral de milieuaspecten uitlichtte. De maatschappelijke kosten-batenanalyse moet ook de andere maatschappelijk relevante aspecten voor de mens in rekening brengen', aldus burgemeester Drieskens.
Volgens het MER zijn de gevolgen voor het milieu, vooral op het noordelijke tracé, groot. De weg loopt ongeveer 700 meter door een uitloper van een groot Europees vogelrichtlijnengebied. Het gemeentebestuur blijft echter voorvechter van dat noordelijk tracé en zal de ontwikkelingen op de voet volgen.
'We hopen dat tegen het einde van het jaar duidelijkheid komt over het tracé', besluit de burgemeester. (kvh)

kvh

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream