18 oktober 2017

Onderwijs springt mee in de bres voor schoner klimaat

 

400 scholen hebben hun stookinstallatie beter laten afstellen met het oog op de komende winterperiode. De afstelling van verwarmingsinstallaties is 1 van de 11 maatregelen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het kader van het klimaatplan van de Vlaamse Regering. Minister Crevits investeert alles samen 54 miljoen euro klimaatmaatregelen. Eerstdaags wordt nog eens 12 miljoen euro toegekend voor energieprojecten in het leerplicht onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs.

In Vlaanderen en Brussel worden op dit moment samen met de private sector heel wat nieuwe scholen gerealiseerd. Het gaat om 182 projecten. De Vlaamse Regering besliste onlangs om nog eens 41 bijkomende nieuwe scholen te bouwen. Die scholen vervangen oude gebouwen die veel energie opslorpen. Ze zorgen voor een veel lagere uitstoot van CO².

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits neemt in het kader van het klimaatplan 11 maatregelen. Er zijn 3 grote pijlers: de versnelde realisatie van schonere scholen, leerlingen en studenten als klimaatambassadeur en straffe energieke leraren.

Het energieverbruik voor de verwarming van scholen heeft een invloed op de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn in het leerplichtonderwijs alleen al 3.500 scholen. Dat is een groot potentieel aan gebouwen voor energievriendelijke maatregelen.

Al meer dan 400 scholen stellen verwarmingsinstallatie beter af

Vanaf midden april kregen alle onderwijsverstrekkers, van kleuterschool tot universiteit de kans om hun verwarmingsinstallatie optimaal af te stellen. Ze krijgen daarvoor een subsidie van 500 euro (voor 1 juli 2017) of 400 euro (na 1 juli 2017). Een correct afgestelde verwarmingsinstallatie kan tot 10% energie besparen. Al meer dan 400 scholen hebben zich aangemeld. Scholen kunnen nog tot eind deze maand op deze actie intekenen.

Tweede ronde klimaatsubsidies hoger onderwijs

Dit jaar kregen 17 hogescholen en universiteiten bijna 8 miljoen euro klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen. Het gaat vooral om de plaatsing van nieuwe ramen, de isolatie van daken, muren en vloeren en de vervanging van verwarmingsketels. Op die manier daalt de CO²-uitstoot met 15.000 ton. Dat komt overeen met zo’n 18 miljoen kilometer met een vrachtwagen.

Intussen is er een tweede oproep gelanceerd, goed voor een investering van 5,1 miljoen euro. 16 instellingen uit het hoger onderwijs dienden 105 projecten in. Een jury zal nu een keuze maken.

Leerplichtonderwijs & deeltijds kunstonderwijs

In het leerplichtonderwijs is er dit jaar 6,1 miljoen geïnvesteerd in 77 energiebesparende projecten. Deze projecten zorgen voor 1.646 ton minder CO² uitstoot. Volgende week zal de Raad van Bestuur van AGION opnieuw 56 energiebesparende investeringsprojecten goedkeuren en daarvoor 5 miljoen euro subsidies toekennen.

Er loopt eveneens een actie voor het deeltijds kunstonderwijs. Hiervoor zijn 40 dossiers ingediend die nu door een jury onder de loep worden genomen. Vlaams minister van Onderwijs maakt hier 2 miljoen euro voor vrij, de lokale besturen leggen daar nog eens 2 miljoen euro bij.

STEM

In het kader van STEM, wetenschappen en techniek, hebben 92 projecten uit het basis- het secundair en het volwassenenonderwijs elk 5000 euro gekregen om rond klimaat te werken. Hiermee gaat een investering van 375.000 euro gepaard. Dat gaat dan bijvoorbeeld om projecten waarbij leerlingen zelf een laadstation ontwikkelen om elektrische fietsen en andere toestellen op te laden of waarbij ze afval omzetten in alternatieve brandstoffen.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Onderwijs is een belangrijke schakel voor een schoner klimaat. Leerlingen en studenten zijn de best denkbeeldige klimaatambassadeurs. Onze schoolgebouwen zijn vaak verouderd. Om die reden investeren we fors om ze energiezuiniger te maken. Onderwijs zal de volgende maanden nog meer initiatieven nemen in het kader van het Klimaatplan. Eerstdaags wordt nog eens 12 miljoen euro toegekend voor energieprojecten in het basis- en het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream