Radicalisering


Gerealiseerd:

We vulden de canvas noodplanning aan met adviezen over hoe als school omgaan met terroristische aanslag op school, wat te doen bij dreigingsniveau 3 of 4.

We ontwikkelden een draaiboek radicalisering: hoe kan je als school radicalisering herkennen en hoe ga je hiermee om, wie kan je hierin bijstaan. Voor CLB’s is er een gelijkaardig draaiboek.

Op 20 januari 2015 werd het aanspreekpunt deradicalisering opgericht. Bij dit centrale aanspreekpunt kunnen scholen en CLB’s met hun vragen over radicalisering terecht. Sinds 1 februari is er CLBch@t, een netoverstijgend initiatief van onlinehulpverlening dat drempelverlagend werkt. http://www.hildecrevits.be/nl/nieuw-aanspreekpunt-%E2%80%98deradicalisering-onderwijs%E2%80%99 

Sinds 1 oktober 2015 is het netwerk islamexperten actief. http://www.hildecrevits.be/nl/ruim-700-meldingen-bij-aanspreekpunt-deradicalisering

Op 19 oktober 2015 werd Khalid Benhaddou aangesteld als coördinator van het netwerk islamexperten. http://www.hildecrevits.be/nl/khalid-benhaddou-co%C3%B6rdinator-netwerk-islamexperten-tegendiscours

Het project CONNECT van het vormingscentrum Arktos voor jongeren, kreeg een subsidie van 100.000 euro. Sinds het schooljaar 2016-2017 krijgt CONNECT jaarlijks 190.000 euro subsidie. De bedoeling is dat Arktos jongeren met een extreem risicogedrag zoals radicalisering en ernstige gedragsproblemen begeleidt en ook in klas- en schoolverband hierrond werkt. Vanaf januari 2016 staat Arktos in voor 1000 begeleidingsuren. http://www.hildecrevits.be/nl/minister-crevits-kent-100000-euro-toe-voor-project-connect-werken-met-jongeren-met-extreem

De gegeven van de vaste aanspreekpunten bij de politie en de contactgegevens van schooldirecties zijn voortaan verzameld op een online databank

8 projecten krijgen 200.000 euro om kwetsbare jongeren te versterken en polarisering en radicalisering tegen te gaan.

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream