12 februari 2018

Schoolonderzoek peilt ook mentaal welzijn

 

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) steekt het medisch onderzoek op school in een nieuw jasje. Opvallend: er komt meer aandacht voor psychologisch welbevinden.

Het verplichte medisch onderzoek ziet er vanaf volgend schooljaar anders uit. Leerlingen zullen minder onderzocht worden - vijf in plaats van zeven keer vandaag. Je krijgt een verplicht onderzoek in de 1ste kleuterklas, het 1ste leerjaar, het 4de leerjaar, het 6de leerjaar en 3de middelbaar. "Die herschikking sluit beter aan bij de scharniermomenten in de ontwikkeling van de leerling", klinkt het.

Wat vooral opvalt is dat het medisch onderzoek meer aandacht moet besteden aan het psychologische welzijn van kinderen. "Leerlingen kunnen vragen stellen rond psychisch welzijn, bijvoorbeeld over geaardheid of zich zwaarmoedig voelen", zegt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). De kinderen zullen dat niet noodzakelijk aan een arts moeten toevertrouwen, het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) beschikt over een breder team, onder wie maatschappelijk werkers en psychologen.

Tegelijk worden ouders aangemoedigd om tijdens het medisch onderzoek in de 1ste kleuterklas, het 1ste leerjaar en het 6de leerjaar aanwezig te zijn. Zo krijgt het CLB een beter zicht op de leefsituatie van de leerling. Nog nieuw is dat leerlingen die thuisonderwijs volgen voortaan ook verplicht naar het medisch onderzoek moeten.

De veranderingen passen binnen de hervorming van de leerlingenbegeleiding waar minister Crevits aan werkt. "Leerlingenbegeleiding is niet alleen de ondersteuning bij een leerprobleem, of het helpen bij een studiekeuze. Het is een geheel aan maatregelen waarbij ook de gezondheid en het psychisch welbevinden van de leerling aan bod komt", zegt de CD&V-minister.

Wat vinden de CLB's van de aanpassingen? "Het is logisch dat je tijdens zo'n onderzoek aandacht hebt voor het psychosociale welzijn van het kind", zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB's.

"Wij vinden dit dan ook positief. Maar we maken ons wel zorgen over wat er juist van ons wordt verwacht. Kan zo'n psychosociaal onderzoek gebeuren op dezelfde manier als een puur medisch onderzoek? We gaan daar dan ook tijd voor moeten vrijmaken. Moeten wij systematisch screenen naar problemen zoals depressie? Daar moeten we toch mee opletten. We denken dat scholen zelf best nadenken hoe ze dergelijke problemen opsporen."

(IVDE)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream