9 november 2018

Secundair onderwijs worstelt met spijbelaars

 

Schoolbesturen slagen er niet in het aantal spijbelaars terug te dringen. In het secundair onderwijs waren vorig jaar 10.532 spijbelaars of 2,6 procent van de leerlingen. Dat is opnieuw een lichte stijging tegenover het schooljaar daarvoor. In het basisonderwijs blijft het aantal spijbelaars min of meer stabiel op 0,67 procent van het aantal leerlingen.

Jongens spijbelen opvallend meer dan meisjes. Het gaat ook vooral om jongeren tussen 16 en 18 jaar. Het aantal spijbelaars ligt een pak hoger in Antwerpen, Gent en Brussel. Leerlingen uit Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Limburg spijbelen het minst. Spijbelen blijkt vooral een probleem in het deeltijds beroepsonderwijs, waar vorig jaar iets meer dan de helft van de jongeren spijbelde.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst erop dat één dag spijbelen al een impact op de schoolloopbaan heeft. 'Jongeren die spijbelen blijven vaker zitten of halen geen kwalificatie. De ouders hebben de verantwoordelijkheid er samen met de school en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) over te waken dat hun kind in de klas zit en te beseffen dat er niet zoiets bestaat als een dagje onschuldig afwezig zijn.'

BARBARA MOENS

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream