9 november 2018

'Spijbelaars? Laat ze informeren naar hun kansen op een job'

 

In plaats van spijbelaars de deur te wijzen, moeten scholen ze engageren. Hogeschool UCLL experi­menteert met een nieuwe aanpak.

Brussel. Een A4'tje met minstens drie handtekeningen eronder: die van de leerling, die van een van de ouders en die van een lid van de directie. Zo ziet een standaard spijbelcontract eruit. Daarin staat gespecificeerd dat een leerling geen les meer mag missen, goede punten moet halen en zich voorbeeldig dient te gedragen. Zo niet volgt er een tijdelijke of definitieve uitsluiting.

Hoeveel van dergelijke contracten er de voorbije jaren afgesloten zijn, is niet duidelijk. Het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) houdt er centraal geen gegevens over bij. Maar volgens Kristof Das, docent Leerlingenbegeleiding aan de UCLL, is elk standaardcontract er een te veel. Volgens hem doen ze meer kwaad dan goed. 'Scholen creëren op deze manier afstand tot hun leerlingen, terwijl ze voor toenadering zouden moeten kiezen. Een dergelijk contract dient vaak ook veeleer als legitimatie om een leerling van school te verwijderen, niet zozeer als een aanmoediging.'

In het kader van een onderzoeksproject naar de leer­­loop­banen van de toekomst experimenteren Das en zijn studenten met een nieuwe, innovatieve aanpak. Ook met een contract, maar daarin beloven de hardnekkige spijbelaars engagementen op te nemen. Zo moeten ze aan tien leerkrachten vragen waar hun kwaliteiten en mogelijkheden liggen, moeten ze contact opnemen met een bedrijfsleider om te vragen wat zij belangrijk vinden bij de aanwerving van personeel en moeten ze bij de VDAB informeren naar de tewerkstellings­kansen van schoolverlaters zonder diploma of getuigschrift. Ook een gesprek met de ouders hoort erbij. Het maakt van frequente spijbelaars niet plots meegaande leerlingen. Das: 'Maar de leerling­begeleiders die hiermee aan de slag gingen, rapporteerden wel dat leerlingen aangaven verrast te zijn door de toenadering van de school. Ze zijn sneller bereid om toch een keuze te maken voor het onderwijs in plaats van af te haken.'

Das ziet het contract niet als een resultaatsverbintenis. Uitsluiting is met andere woorden van tafel. 'Ik besef dat er genoeg leerkrachten zijn die dit heel raar zullen vinden: die vinden dat er alsnog gestraft moet worden. Maar herstelgericht denken lost zoveel meer op.'

Uit de nieuwe cijfers over spijbelen van minister Crevits bleek gisteren dat het aantal spijbelaars in het secundair onderwijs stijgt. Vooral de scholen in grootsteden worstelen ermee. Het aantal leerlingen dat definitief uitgesloten wordt, daalt wel. (sco)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream