15 september 2016

Sterk onderwijs in Vlaanderen

 

 

We mogen positief zijn over ons onderwijs, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Ze reageert daarmee op het OESO-rapport over onderwijs dat vandaag bekend is gemaakt. België bekleedt wereldwijd de derde plaats op de UNESCO-doelstelling rond toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs. Vlaanderen scoort wereldtop op het vlak van kleuterparticipatie, we hebben goede leraren en een breed toegankelijk, flexibel hoger onderwijs. We zien het aantal jongeren zonder diploma en/of werk dalen jaar na jaar. Vlaanderen doet het bovendien vaak nog beter dan de Belgische cijfers in het rapport.

 

 

 

Minister Crevits is zich wel bewust van de uitdagingen. Vandaar de ambitieuze plannen. Plannen die stap voor stap gerealiseerd worden: het duaal leren, de modernisering van het secundair onderwijs, bij spijbelen korter op de bal spelen, de hervorming van het volwassenenonderwijs … Dit rapport bewijst het opnieuw: wie onderwijs verlaat met een diploma vindt heel wat meer kansen in onze samenleving.

 

 

 

We evolueren in de juiste richting. Het OESO-rapport wijst zo bijvoorbeeld op heel wat kansen voor HBO5. Onze geplande hervorming zal het hoger beroepsonderwijs tot een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs uitbouwen, een aantrekkelijke keuze voor heel wat jongeren en volwassen. Wie een HBO5-opleiding volgt geniet voor het eerst van een volwaardig studentenstatuut waardoor je toegang krijgt tot studietoelagen en studentenvoorzieningen.

 

 

 

Het OESO-rapport erkent dat onze investeringen in onderwijs tot de hoogste van de OESO-landen behoren. Met een 7e plaats voor het leerplichtonderwijs zitten we goed boven het EU- en OESO-gemiddelde. Investeringen zijn evenwel niet gelijk verdeeld, het basisonderwijs en het hoger onderwijs krijgen minder. In 2012 is al een inhaalbeweging gebeurd en zijn er extra middelen naar het basisonderwijs gegaan. Bij de besparingen werd het kleuter- en lager onderwijs ook maximaal ontzien. Als er in de toekomst meer financiële ademruimte komt, dan wil minister Crevits die prioritair in het basisonderwijs investeren. De financiering van het hoger onderwijs komt aan bod bij de begrotingsbesprekingen.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream