10 oktober 2018

Studenten kunnen nieuwe, 'globale' gezondheidsopleiding kiezen

 

Klimaatopwarming, hiv, vergrijzing of kindersterfte. Vanaf volgend academiejaar kunnen Vlaamse studenten wereldproblematieken op het vlak van gezondheid en gezondheidszorg bestuderen.

Op wereldschaal werken aan welzijn, gezondheid en gezondheidsbeleid. Met die doelstelling voor ogen starten de vijf Vlaamse universiteiten vanaf september 2019 gezamenlijk met de zogeheten master-na-master of Global Health. Het gaat concreet om een tweejarige Engelstalige opleiding, die door de UGent wordt gecoördineerd en die recent door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Dat meldt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) ons.

"Onze samenleving verandert razendsnel", zegt Crevits, die aangeeft dat de opleiding ook zal openstaan voor buitenlandse studenten. "Grenzen vervagen en lokale uitdagingen krijgen in alle dimensies van onze samenleving sneller dan ooit een internationale weerklank. Met deze unieke opleiding leiden onze vijf universiteiten studenten op die duurzame antwoorden kunnen bieden en die een langetermijnvisie kunnen ontwikkelen om zo het gezondheidsbeleid van morgen in Vlaanderen en de wereld mee te gaan uitbouwen."

In eerste instantie kunnen vijftien studenten beginnen. Zij zullen voornamelijk afkomstig zijn uit masteropleidingen in de rechten, politieke wetenschappen of geneeskunde. Als de opleiding goed en wel van start is, mogen tot twintig studenten deelnemen. Na hun afstuderen moeten zij een multidisciplinair team vormen dat welzijn, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid op wereldschaal bevordert. Afgestudeerden zullen terechtkunnen bij ministeries en Europese instellingen, organisaties zoals de Verenigde Naties of ngo's zoals het Rode Kruis of Artsen Zonder Grenzen.

REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream