onderwijsinspectie

Sporten kan ook tijdens wiskundeles 3 mei 2018

 
Sporten kan ook tijdens wiskundeles
Move your mouse over image
Twee uur lichamelijke opvoeding per week. Meer doen veel basisscholen niet om kinderen aan het bewegen te krijgen. Tot die conclusie komt de onderwijsinspectie in een nieuw rapport. “De lessen L.O. kunnen creatiever, maar ook tijdens de wiskundeles kan je kinderen doen bewegen”, zegt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Lees meer
 
 

'Scholen zetten te weinig in op contact met ouders' 3 mei 2018

 
'Scholen zetten te weinig in op contact met ouders'
Move your mouse over image
Scholen moeten de ouders van kansarme kinderen meer betrekken. Tot die conclusie komt de Onderwijsinspectie.Het Vlaams onderwijs krijgt van de inspectie een overwegend positief rapport. Van de 329 doorgelichte scholen, centra en academies kreeg 97 procent een (beperkt) gunstig advies. Toch bestaat de Onderwijsspiegel 2018, het jaarverslag van de onderwijsinspectie, niet alleen uit hoeraberichten.  Lees meer
 
 

Onderwijsspiegel 2018: 8 op 10 scholen omarmen inspectie 2 mei 2018

 
Onderwijsspiegel 2018: 8 op 10 scholen omarmen inspectie
Move your mouse over image
8 op 10 scholen, centra en academies ervaren een bezoek van de Onderwijsinspectie als positief en beschouwen de doorlichtingen als een startschot voor verdere vernieuwing en professionalisering van het schoolteam. Scholen uit het voltijds secundair onderwijs voeren ook een kwaliteitsvol gelijke onderwijskansenbeleid al is het wel een aandachtspunt om ouders hier nog meer bij te betrekken.  Dat zijn enkele bevindingen uit Onderwijsspiegel 2018, het jaarverslag van de Onderwijsinspectie dat vandaag is overhandigd aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het rapport geeft een overzicht van de resultaten van de doorlichtingen van het voorbije schooljaar. Daarnaast is deze Onderwijsspiegel ook het einde van een cyclus van 9 jaar waarin de inspectie alle scholen, centra en academies minstens één maal heeft bezocht en doorgelicht. Lees meer
 
 

Nieuw rapport inspectie wijst op belang van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding 15 maart 2018

 
Nieuw rapport inspectie wijst op belang van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding
Move your mouse over image
Leerlingenbegeleiding wordt vanaf volgend schooljaar een erkenningsvoorwaarde voor scholen en zal deel uitmaken van het globale kwaliteitsbeleid van elke school. Dit werd vandaag door de commissie onderwijs goedgekeurd op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Nieuw onderzoek van de onderwijsinspectie onderschrijft het belang van deze maatregel. Het basisonderwijs scoort qua zorg opvallend beter dan het secundair onderwijs. Lees meer
 
 

Ook ouders en leerlingen worden betrokken bij doorlichting 22 februari 2018

 
Ook ouders en leerlingen worden betrokken bij doorlichting
Move your mouse over image
Scholen zullen in de toekomst minstens eenmaal om de zes jaar een bezoek krijgen van de onderwijsinspectie, nu is dat om de tien jaar. Daarbij zal de focus verschuiven van afzonderlijke vakken naar het algemene kwaliteitsbeleid van de school. De inspectie zal transparanter gebeuren, ook ouders en leerlingen worden erbij betrokken en de inspectie wordt veel meer de partner van scholen. De procedures en erkenningen worden vereenvoudigd, waardoor ook de planlast voor de scholen daalt. Het wordt ook mogelijk voor de onderwijsinspectie om samen te werken met de inspectie levensbeschouwelijke vakken. Dat werd vandaag op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement goedgekeurd. Lees meer
 
 

Onderwijsinspectie 2.0: partner van scholen- en CLB-teams 2 juni 2017

 
Onderwijsinspectie 2.0: partner van scholen- en CLB-teams
Move your mouse over image
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het voorontwerp van decreet voor de onderwijsinspectie 2.0 goedgekeurd. Met een vernieuwde aanpak wordt de onderwijsinspectie vanaf 1 januari 2018 meer dan in het verleden de partner van de scholen- en CLB-teams. Scholen zullen om de 6 jaar worden doorgelicht in de plaats van om de 10 jaar. Er komt ook een samenwerking met de inspectie levensbeschouwelijke vakken in het kader van de erkenning van een nieuwe school of doorlichting van een bestaande school. De Vlaamse inspectie telt 140 inspecteurs. Zij bezoeken 4400 instellingen. Lees meer
 
 

Vier Limburgse scholen gebuisd 26 april 2017

 
Vier Limburgse scholen gebuisd
Move your mouse over image
Brussel. Een op de drie leerkrachten in het lager onderwijs geeft aan dat zijn of haar Frans niet goed genoeg is. Dat blijkt uit de Onderwijsspiegel 2017, het verslag van de onderwijsinspectie dat gisteren is voorgesteld bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). In Limburg zijn er 69 scholen doorgelicht. De basisscholen voor buitengewoon onderwijs Kids in Hasselt, de Zonnestraal in Tongeren en Mijn Oogappel in Genk voldeden niet. Ook De Padvinder in Genk is gebuisd. Lees meer
 
 

Herexamen voor helft van Vlaamse scholen 26 april 2017

 
Herexamen voor helft van Vlaamse scholen
Move your mouse over image
Amper de helft van de scholen kreeg het voorbije schooljaar meteen een goed rapport van de inspectie. Onder meer de lessen Frans op de basisschool zijn nog voor verbetering vatbaar.Een op de twee Vlaamse scholen die het voorbije jaar de inspectie over de vloer kreeg, heeft nog werk voor de boeg. Dat blijkt uit de Onderwijsspiegel 2017. Lees meer
 
 

Onderwijsspiegel 2017: kwaliteit basisvorming bso en dbso flink vooruit 25 april 2017

 
Onderwijsspiegel 2017: kwaliteit basisvorming bso en dbso flink vooruit
Move your mouse over image
96 procent van de onderwijsinstellingen in het basis- en secundair onderwijs, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs hebben in het schooljaar 2015-2016 een gunstig advies of een beperkt gunstig advies gekregen van de Onderwijsinspectie. De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen blijft goed. Positief is dat de kwaliteit van de basisvorming in het beroepsonderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs er flink op vooruit gaat. Het leren Frans spreken in het basisonderwijs vraagt extra aandacht, het taalonderwijs van de moderne talen in de derde graad van het aso scoort goed. Het zijn enkele bevindingen uit de Onderwijsspiegel van de Onderwijsinspectie die vandaag is overhandigd aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Nog dit jaar volgen er peilingtoetsen Frans in het basisonderwijs. Lees meer
 
 

Gemeenschappelijk Referentiekader voor Onderwijskwaliteit: Mijn School is OK 20 september 2016

 
Gemeenschappelijk Referentiekader voor Onderwijskwaliteit: Mijn School is OK
Move your mouse over image
Wat is kwaliteitsvol onderwijs? Welke verwachtingen mag of moet een maatschappij koesteren ten aanzien van haar scholen? Vanaf vandaag beschikken scholen, begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie over een gemeenschappelijk kader om te bouwen aan Onderwijskwaliteit (OK) in het Nederlandstalige onderwijs. Het gaat om een kader dat de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van Onderwijskwaliteit bepaalt. Het nieuwe kader is vandaag ondertekend door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, de onderwijsverstrekkers en de onderwijsinspectie. Meteen is het startsein gegeven van de campagne  ‘Mijn School is OK.’ Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - onderwijsinspectie
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream