scholenbouw

15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen bijkomende middelen voor extra plaatsen in het basisonderwijs 19 februari 2016

 
15 steden en gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen  bijkomende middelen voor extra plaatsen in het basisonderwijs
Move your mouse over image
15 steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen van 2016 tot en met 2018 bijkomende middelen voor  extra plaatsen voor kinderen in het basisonderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits past een nieuwe werkwijze toe bij de verdeling van capaciteitsmiddelen, conform de krachtlijnen van het Masterplan Scholenbouw. Aan de basis van die verdeling ligt de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur die de vraag- en de aanbodzijde in het leerplichtonderwijs in kaart heeft gebracht. Dankzij deze vernieuwde aanpak ontvangen steden en gemeenten middelen voor een periode van 3 jaar. Ze kunnen daardoor samen met de lokale onderwijsverstrekkers een langetermijnvisie en meerjarenplanning opstellen. Lees meer
 
 

Schoolbesturen kunnen aanvragen indienen voor de huur van tijdelijke klassen voor onderwijs 20 januari 2016

 
Schoolbesturen kunnen aanvragen indienen voor de huur van tijdelijke klassen voor onderwijs
Move your mouse over image
Schoolbesturen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor de plaatsing van tijdelijke klassen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Jos De Meyer. Het gaat om de plaatsing van modulaire units voor scholen die te maken krijgen met plaatsgebrek in hun klassen door de instroom van leerplichtige nieuwkomers. De kostprijs voor de plaatsing en de huur wordt gedragen door de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt daar ruim 1,1 miljoen euro voor vrij. Lees meer
 
 

3 vragen aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs (CD&V) 14 januari 2016

 
3 vragen aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs (CD&V)
Move your mouse over image
Wat betekent de btw-verlaging concreet? 'De btw-verlaging voor scholenbouw laat ons toe meer scholen te bouwen met hetzelfde geld. We willen de beschikbare budgetten zo efficiënt mogelijk besteden, want de uitdagingen zijn groot en de budgettaire mogelijkheden beperkt. Ik ben er sterk van overtuigd dat er nog winsten te ...1. Wat betekent de btw-verlaging concreet?'De btw-verlaging voor scholenbouw laat ons toe meer scholen te bouwen met hetzelfde geld. We willen de beschikbare budgetten zo efficiënt mogelijk besteden, want de uitdagingen zijn groot en de budgettaire mogelijkheden beperkt. Ik ben er sterk van overtuigd dat er nog winsten te boeken zijn.' Lees meer
 
 

Crevits kan meer scholen bouwen voor hetzelfde budget 14 januari 2016

 
Crevits kan meer scholen bouwen voor hetzelfde budget
Move your mouse over image
De federale regering heeft dit jaar de btw op scholenbouw van 21 naar 6 procent verlaagd. Dat is goed nieuws voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), want Vlaanderen kampt met een enorme achterstand in scholenbouw. Dankzij de lagere btw zal Vlaanderen op termijn meer dan 200 miljoen euro extra kunnen investeren met hetzelfde budget, blijkt uit berekeningen van Crevits. Lees meer
 
 

23,4 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten goedgekeurd 14 januari 2016

 
23,4 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten goedgekeurd
Move your mouse over image
In november heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 23.459.885,56  euro subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs goedgekeurd. Iets meer dan 14,3 miljoen euro gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel is bestemd voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze investeringen hebben als doel de inhaalbeweging in scholenbouw die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil realiseren, effectief te ondersteunen. Vanaf dit jaar bedraagt de BTW op scholenbouw 6 procent in plaats van 21 procent. Dankzij die verlaging kan er meer geïnvesteerd worden in scholenbouw. Lees meer
 
 

23 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten goedgekeurd 27 november 2015

 
23 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten goedgekeurd
Move your mouse over image
In oktober 2015 heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 23 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs goedgekeurd. Bijna de helft gaat naar grote (ver)bouwprojecten. Het overige deel is bedoeld voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze investeringen maken deel uit van de inhaalbeweging in scholenbouw die Vlaams minister van Onderwijs minister Hilde Crevits wil realiseren. Lees meer
 
 

39 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten effectief toegekend 15 oktober 2015

 
39 miljoen euro subsidies voor scholenbouwprojecten effectief toegekend
Move your mouse over image
In september 2015 heeft AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ruim 39 miljoen euro subsidies goedgekeurd voor scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (vrij en officieel onderwijs). Iets meer dan de helft, 21,6 miljoen euro, gaat naar grote (ver)bouwprojecten. De andere helft gaat naar kleinschalige verbouwings- en renovatiewerken voor de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium. Deze toegekende investeringsmiddelen hebben als doel schoolinfrastructuur aan te passen aan de noden en uitdagingen van de 21e eeuw. Lees meer
 
 

Broederschool krijgt subsidie voor moderne nieuwbouw 9 oktober 2015

 
Broederschool krijgt subsidie voor moderne nieuwbouw
Move your mouse over image
De Broederschool kan rekenen op 4,6 miljoen euro voor de realisatie van haar nieuwbouw. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) heeft het licht voor de subsidie op groen gezet. Het moderne complex moet de Kroonmolenstraat opwaarderen.Opluchting in de Broederschool, want eindelijk is er een doorbraak in het al jaren aanslepende dossier rond het nieuwe gebouw voor de eerste graad. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bevestigde aan haar partijgenoot Jos De Meyer het door Agion bereikte akkoord over het bouwontwerp en de subsidie. Lees meer
 
 

Capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur brengt vraag en aanbod basis- en secundair onderwijs in kaart 8 oktober 2015

 
Capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur brengt vraag en aanbod basis- en secundair onderwijs in kaart
Move your mouse over image
In het Vlaams Parlement is de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur voorgesteld. Deze monitor voor het basis- en secundair onderwijs brengt een verfijnde prognose van de verwachte vraag aan plaatsen in de klassen samen met de verwachte toekomstige aanbodcapaciteit. Het is voor het eerst dat er zo’n gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek gebeurt naar de capaciteitsbehoeften tot in 2030. De groei van het aantal leerlingen in het gewoon basisonderwijs in Vlaanderen stabiliseert vanaf het schooljaar 2017-2018 en daalt licht tot het schooljaar 2023-2024. In het gewoon secundair onderwijs volgt een duidelijke stijging vanaf volgend schooljaar tot en met het schooljaar 2025-2026. De grote steden en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien hun leerlingenaantallen globaal stijgen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil met deze capaciteitsmonitor de lokale capaciteitsbehoeften beter en preciezer kunnen inschatten, waardoor de voorziene capaciteitsmiddelen gerichter kunnen worden ingezet. Lees meer
 
 

Scholenbouw schakelt een versnelling lager 28 augustus 2015

 
Scholenbouw schakelt een versnelling lager
Move your mouse over image
Scholen van Morgen, het inhaal- programma voor de bouw van scholen in Vlaanderen, draait op volle toeren. Voor de vakantie waren drie scholen klaar voor gebruik. Op 1 september zijn er dat acht. Over een jaar, bij het begin van het schooljaar 2016-2017, zal bijna de helft van alle geplande schoolgebouwen, zijn opgeleverd. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - scholenbouw
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream