11 december 2018

Uitbreiding en verlenging van proefproject voor het vervoer van leerlingen buitengewoon onderwijs

 

De proefprojecten voor het vervoer van leerlingen van het buitengewoon onderwijs worden verlengd en uitgebreid met een regio in een grootstedelijk gebied (regio Gent of Antwerpen). Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits aangekondigd in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. De proefprojecten ambiëren een aanbod van vervoer dat het best past bij de zorgvragen en de zorgnoden van de leerling. Het doel is lange busritten te vermijden en alternatieve vervoersmogelijkheden te promoten. Uitgangspunt is dat het vervoer niet meer centraal vanuit Brussel wordt gepland, maar via lokaal overleg.

In het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen wordt in leerlingenvervoer voorzien voor elke leerling die de dichtstbijzijnde school met het gepaste type en opleidingsaanbod van het net van eigen keuze bezoekt. Het regelgevende kader van dit systeem dateert van 1970 en is aan vernieuwing toe.

Minister Crevits en minister Weyts hebben op basis van wetenschappelijk onderzoek een nieuw concept leerlingenvervoer uitgewerkt. Kinderen zitten vaak nog te lang op de bus in niet altijd comfortabele omstandigheden. Daar willen beide ministers een antwoord op bieden met als doel de busrittijden korter te maken en het vervoer meer aan de leerlingen aan te passen. Enkele belangrijke principes zijn decentralisatie, multimodaal vervoer, lokale organisatie en uitbouw van buitenschoolse opvang.

Extra project in grootstedelijk gebied

Sinds twee schooljaren lopen er projecten in de regio’s Leuven en Roeselare-Hooglede-Izegem-Ingelmunster. In de proefgebieden wordt lokaal bepaald welke leerlingen recht hebben op vervoer naar welke school en op welke manier. De zorg, de vervoersnood en de thuiscontext zijn bepalend. Het lokale niveau krijgt dus meer autonomie om voor elke leerling het best mogelijke vervoer te organiseren. Het zoeken naar de juiste keuze en de beste verplaatsingsmogelijkheid gebeurt in overleg tussen de ouders, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en de school. De leerlingen die in het verleden al het recht op vervoer verworven hebben, behouden dat.

Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt dat het werken met een centrale opstapplaats een sterke tijdswinst kan opleveren, net als het gebruik van een minimum- en een maximumafstand voor de toegang tot het collectief leerlingenvervoer. In beide projecten is ook de mogelijkheid tot kinderopvang aanwezig. Dit is voor veel kinderen een kwalitatievere oplossing dan het collectief leerlingenvervoer. Er wordt ook gebruik gemaakt van het gewoon openbaar vervoer wat de zelfredzaamheid van de jongeren verhoogt.

De twee bestaande projecten worden nu verlengd. Het project in Roeselare wordt uitgebreid met scholen uit Torhout en Moorslede. Er komt bovendien een derde project in een grootstedelijk gebied. Dat zal de vervoersregio Gent of Antwerpen zijn.

Het vervoer van leerlingen buitengewoon onderwijs wordt afgestemd op de organisatie van het vervoer op maat binnen het nieuwe concept basisbereikbaarheid. Dit vervoer op maat zal vanaf 1 januari 2021 op het terrein worden georganiseerd, met inbegrip van het leerlingenvervoer. Dit vervoer op maat zal worden uitgetekend door de vervoerregio’s. Beide nieuwe concepten voor leerlingenvervoer en basisbereikbaarheid worden nu op elkaar afgestemd.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De eerste resultaten van de proefprojecten voor het leerlingenvervoer van het buitengewoon onderwijs zijn hoopgevend. Via breed overleg wordt er nagegaan op welke manier jongeren het best comfortabel en veilig naar school worden gebracht. Door centrale opstapplaatsen en een aanbod van kinderopvang bijvoorbeeld gebeurt het vervoer kwalitatiever en worden de reistijden korter. We breiden het project nu nog uit naar een grote vervoersregio om ook daar te kijken op welke manier het leerlingenvervoer er kan worden georganiseerd.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Samenwerken loont. We hebben de ouders, de scholen en de lokale besturen het vertrouwen en de autonomie gegeven om het best mogelijke vervoer te organiseren voor de leerlingen die het meeste zorg nodig hebben. Zij weten immers het beste wat er nodig is en wat er haalbaar en mogelijk is. Dezelfde filosofie zit ook in ons beleid rond basisbereikbaarheid: ook daar geven we vertrouwen en autonomie aan de mensen op het terrein, aan de lokale besturen, om onze mobiliteit efficiënter te organiseren. Zo kunnen we eindelijk afrekenen met de urenlange busritten”.

De projecten zijn belangrijk om ervaring op te doen. De bedoeling is om op basis van de ervaringen op termijn deze manier van werken naar heel Vlaanderen uit te breiden.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream