9 oktober 2018

Uniefs allemaal even streng voor ongepast gedrag

 

Na enkele spraakmakende gevallen van grensoverschrijdend gedrag aan onder meer de UGent en de KU Leuven, hebben alle Vlaamse universiteiten nu hetzelfde beleid omtrent professoren, docenten, assistenten of ook studenten die hun boekje te buiten gaan. Zo ging in Gent een literatuur­professor over de schreef in zijn contacten met studentes, in Leuven ging het om een medewerker van de faculteit Ingenieurswetenschappen.

“In maart hebben alle universiteiten en hogescholen in het bijzijn van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) eenzelfde charter rond grensoverschrijdend gedrag ondertekend”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van de Vlaamse Interuniversitair Raad.

Het charter moet zorgen dat problemen van grensoverschrijdend gedrag - dat breder is dan seksueel ongewenst gedrag - allemaal op dezelfde wijze worden aangepakt. “Vroeger waren er soms verschillen tussen de universiteiten onderling over hoe én hoe streng werd opgetreden”, zei Crevits bij de ondertekening.

Het charter waakt erover dat studenten op een laagdrempelige manier iets kunnen melden, en dat een klacht geen nadelige gevolgen heeft voor hun studieloopbaan. De gezamenlijke manier van optreden ziet er ook op toe dat er geen “cultuur van argwaan en verdenking wordt gecreëerd”. (wer)

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream