19 oktober 2007

Vlaamse regering keurt bestek Brabo goed - Brabo op schema om te starten in het voorjaar van 2008

 De Vlaamse regering keurde vandaag de samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap Wegen en Verkeer, de Lijn en de NV BAM goed. Daarnaast werd vandaag ook het bestek voor de Brabo tramprojecten uit het Masterplan Mobiliteit Antwerpen goedgekeurd. Dat maakten minister van openbare Werken Hilde Crevits, minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen bekend. Vernieuwend in het bestek dat door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer werd opgesteld, is vooral de integratie van alle aspecten op het gebied van bouw, financiering en onderhoud inclusief afspraken rond fasering, minder hinder en communicatie. Met de goedkeuring van het bestek zit Brabo op schema om in het voorjaar van 2008 te starten.

 

Na de Raden van Bestuur van De Lijn en van BAM heeft de Vlaamse regering het bestek voor de Brabo-projecten goedgekeurd. Concreet is dit bestek bedoeld voor de tramverlengingen Deurne-Wijnegem en Mortsel-Boechout inclusief een volledige gevel-tot-gevelrenovatie van de straat, en de bouw van een nieuwe stelplaats in Deurne. Er wordt daarvoor niet gewerkt met een klassiek bestek, maar met een DBFM-bestek (Design, Build, Finance and Maintenance) waarin afspraken met betrekking tot fasering, minder hinder en communicatie zijn geïntegreerd. Dit betekent dat er een privé-partner wordt gezocht die mee instaat voor het ontwerp, de effectieve bouw, de financiering en het onderhoud na de bouw.

 

Na deze goedkeuring zal het bestek overhandigd worden aan de vijf kandidaat-consortia die begin oktober werden weerhouden door BAM, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer. Tegen het einde van het jaar moeten de consortia hun offerte indienen. Hiermee liggen de Brabo-projecten Deurne-Wijnegem, Mortsel-Boechout en stelplaats Deurne perfect op schema om te starten in het voorjaar van 2008.

 

Op 16 februari en 2 maart 2007 besliste de Vlaamse Regering om de openbare vervoersprojecten uit de eerste fase van het Masterplan Antwerpen uit te voeren via PPS. De Vlaamse regering heeft tegelijk beslist over de oprichting van Lijninvest, een dochter van De Lijn die deze eerste reeks tramprojecten van het Masterplan Antwerpen zal realiseren.

De SPV (special purpose vehicule), die zal opgericht worden in een aandeelhoudersschap van NV Lijninvest (24%), NV BAM (24%) en de aannemer die via reglementering overheidsopdrachten de gunning toegewezen krijgt (52%), zal dit project realiseren, financieren, ter beschikking stellen en onderhouden.

Deze tramprojecten maken deel uit van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen van de Vlaamse overheid. Het Masterplan voorziet in een multimodale, geïntegreerde aanpak voor de mobiliteit in de Antwerpse regio. Dit Masterplan bestaat uit 16 ambitieuze infrastructuurwerken en moet de bereikbaarheid van stad en haven garanderen, maar ook de leefbaarheid van Antwerpen verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen.

 

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream