31 augustus 2017

'Voer centrale examens in'

 

Ons onderwijs zou veel baat hebben bij verplichte centrale examens. Dat bepleit onder anderen Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de Oeso.

Brussel. Van het Baccalaureaat in Frankrijk tot de GCSE's in het Verenigd Koninkrijk: veel landen maken al gebruik van grootschalige door de overheid opgelegde examens waaraan alle scholieren verplicht moeten deelnemen. In Vlaanderen bestaat die praktijk veel minder. Dirk Van Damme, hoofd Onderwijsonderzoek van de Oeso, en professor psychologie Wouter Duyck (UGent) betreuren dat.

In een opiniestuk in deze krant roepen ze Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op werk te maken van centrale examens, tijdens of na het lager en het secundair onderwijs.

'Centrale examens zijn een kostenefficiënte manier om de leerprestaties te verhogen op een sociaal faire manier, en om ernstige problemen te detecteren', argumenteren ze.

Zo merken ze op dat in landen zonder centrale examens 'voor leerlingen die ondermaats presteren, vaker genoegen genomen wordt met louter slagen'. Bovendien zouden kwaliteitsproblemen van bepaalde scholen sneller aan de oppervlakte komen.

Een veelgehoorde kritiek op centrale examens is het schrikbeeld van 'teaching to the test'. Leerkrachten zouden hun lessen zo aanpassen dat ze louter op de centrale examens voorbereiden, zonder veel oog te hebben voor andere zaken.

Van Damme en Duyck pareren dat. 'Als tests écht meten wat leerlingen moeten kunnen, dan is ''teaching to the test'' net het onderwijs dat we willen.'

In Vlaanderen bestaan er al centraal aangestuurde toetsen: het katholiek onderwijs organiseert de interdiocesane proeven in het lager onderwijs, het Gemeenschapsonderwijs en de OVSG maken gebruik van de OVSG-toets. Die zijn vooral bedoeld als interne kwaliteitscontrole voor de scholen.

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, is tegen door de overheid georganiseerde centrale examens die alleen uitgaan van de eindtermen. 'Ze houden geen rekening met het bredere leerplan. Ze verengen het onderwijs ook tot het meetbare curriculum, terwijl wij de vorming van de totale persoon belangrijk vinden. Het gaat ook uit van een wantrouwen tegenover de leerkrachten.'

Ook het Gemeenschapsonderwijs reageert met veel scepsis. 'Het puur cognitief wegen van leerlingen gaat voorbij aan hun culturele en persoonlijke ontwikkeling die we met ons onderwijs proberen te bereiken', aldus afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck.

Minister Crevits zelf wijst op de internationale vergelijkingen die aantonen dat Vlaanderen een sterk onderwijssysteem heeft. 'De vraag is niet of centrale examens goed of slecht zijn, de vraag is of het invoeren ervan op dit moment een - laat staan dé - noodzakelijke ingreep is in Vlaanderen. Wij, en het staat ook zo in het regeerakkoord, vinden van niet.'

Blz. 36 opinie.

stijn cools

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream